DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα

Η φοίτηση στις σχολές που λειτουργούν στη Λάρισα, απαιτεί την εκπόνηση εργασιών για την ολοκλήρωση και την απόκτηση του πτυχίου.
Το φοιτητικό φροντιστήριο της Desknet, με την πολυετή εμπειρία του και το εξειδικευμένο προσωπικό του, μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στον φοιτητή, είτε στην εκπόνηση εργασιών, είτε με μαθήματα.

Η Λάρισα είναι πρωτεύουσα του Νομού Θεσσαλίας και αριθμεί περίπου 150.000 κατοίκους.
Ο φοιτητής που θα επιλέξει την πόλη της Λάρισας για σπουδές, έχει την επιλογή εκτός από τις υποχρεώσεις της σχολής του να δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς μέσα από τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, καλλιτεχνικούς φορείς που υπάρχουν στην πόλη.
Για την διαμονή του μπορεί να επιλέξει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας η οποία λειτουργεί σε 8 κτίρια με 502 κλίνες. Εκτός από την φοιτητική εστία και ανάλογα την οικονομική κατάσταση, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης σπιτιού. Στην πρώτη επιλογή περιοχής αποτελεί το κέντρο λόγω προσβασιμότητας σε συγκοινωνίες. Ταο κόστος κυμαίνεται από 300-400 ευρώ και για ποιο φθηνό ενοίκιο μπορεί να επιλέξει περιοχές έξω από το κέντρο.
Η σίτιση των φοιτητών μπορεί να γίνει στα φοιτητικά εστιατόρια που λειτουργούν στη Λάρισα.

Το κέντρο της πόλης προσφέρει πολλές επιλογές για διασκέδαση και αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των καφετεριών είναι πολύ μεγάλος. Για βραδινή διασκέδαση ο φοιτητής μπορεί να επισκεφθεί τα μπαράκια που λειτουργούν μέσα στην πόλη, καθώς και αυτά που βρίσκονται στο Λόφο του Φρουρίου.
Για φαγητό, υπάρχουν πολυάριθμες παραδοσιακές ταβέρνες και τσιπουράδικα, όπου μπορεί να γευτεί της ξακουστές πίτες με φύλλο.
Όσον αφορά τα μνημεία που βρίσκονται στην πόλη υπάρχουν αρκετά με σημαντικότερα τα εξής:

  • Α’ Αρχαίο Θέατρο
  • Β’ Αρχαίο Θέατρο
  • Μπεζεστένι
  • Μύλος του Παππά
  • Μνημείο του Ιπποκράτη

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 και ως έδρα του ορίστηκε ο Βόλος.

Στην Λάρισα εδρεύουν τα τμήματα: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ιατρικής, Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Νοσηλευτικής, Συστημάτων Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Ψηφιακών Συστημάτων, Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Το Τμήμα Bιοχημείας και Bιοτεχνολογίας ιδρύθηκε το 2000 και τα τελευταία χρόνια δέχεται περισσότερους από 100 προπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς των βιολογικών επιστημών, προσφέροντας ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών. Από το 2016 το Τμήμα βρίσκεται σε καινούργιες εγκαταστάσεις στη Βιόπολη της Λάρισας, διαθέτει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και πέντε διαφορετικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Αποτελεί το πρώτο Τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα. Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργεί Προπτυχιακός & Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών (με 14 Μεταπτυχιακά Προγράμματα και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής).

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Νοσηλευτικής

Αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του, προκειμένου να ασκήσουν την επιστήμη της Νοσηλευτικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή και έχουν δικαίωμα απασχόλησης στην Πρωτοβάθμια, ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018/19. Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα του νεοσύστατου Τμήματος Περιβάλλοντος διαρθρώνεται σε 8 εξάμηνα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε στην διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε δομικές επιστήμες για την κατανόηση των διεργασιών στο περιβάλλον (Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά),  καθώς και μαθήματα που θα εισαγάγουν τους φοιτητές στο φυσικό και δομημένο Περιβάλλον, στην Περιβαλλοντική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Γεωλογία.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε θέματα ενέργειας εμβαθύνοντας στις θεματικές ενότητες: Συστήματα Θερμικής Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων, Ενεργειακές Υποδομές και Διαχείριση Ενέργειας.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη Γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα με έμφαση στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής.

Φοιτητικό φροντιστήριο Λάρισα – Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 και εδρεύει στο συγκρότημα Γαιόπολις του ΠΘ στη Λάρισα. Το Τμήμα ιδρύθηκε για να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα.
Το Τμήμα καλλιεργεί την επιστήμη της ζωικής παραγωγής και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Το Φοιτητικό φροντιστήριο της DeskNET παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην υποστήριξη φοιτητών, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στη DeskNET, εγγυόμαστε άριστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές που θα δοθούν με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, το χαμηλό κόστος και φυσικά την εχεμύθεια.
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μπορούν να σας υποστηρίξουν καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σας.


Συμπληρώστε άμεσα την δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και άμεσα κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες.