DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Όροι χρήσης


Η εγγραφή και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως https://www.desknet.gr/, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ο όρος εταιρεία μας αναφέρεται αποκλειστικά στην εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας https://www.desknet.gr/ σύμφωνα με το νόμο.

O όρος ‘’χρήστης’’ αναφέρεται αποκλειστικά στον εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας https://www.desknet.gr/.

Το https://www.desknet.gr/ μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία, αλλάζοντας απλά τον σχετικό όρο στο παρόν κείμενο, το οποίο θα βρίσκεται και πάλι προς ανάγνωση στον εν λόγω ιστότοπο. Μετά την όποια τροποποίηση, η εκ νέου πρόσβαση ή χρήση από εσάς στον ιστότοπο, θα συνεπάγεται αποδοχή από την πλευρά σας της σχετικής τροποποίησης. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την πλευρά σας ή με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, εκτός αν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, που να αποδεικνύει την τροποποίηση.

Το https://www.desknet.gr/ , στην παρούσα μορφή του, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό την χρήση των δικτύου της εταιρείας και των διαδικτυακών υπηρεσιών που αυτή παρέχει για εκπαιδευτικά ζητήματα, τα οποία είναι και τα μόνα που επιτρέπεται να κάνουν χρήση του. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση του https://www.desknet.gr/ είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που το χρησιμοποιεί να έχει έρθει σε επαφή με την εταιρεία και να έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου υπηρεσιών της DeskNET.

Αντικείμενο υπηρεσιών του ιστότοπου.

Η DeskNET αποτελεί ένα Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Φοιτητών που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα, αναλύσεις spss). Σκοπός της εταιρίας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών της, βασιζόμενη πάντα στο τρίπτυχο: Αξιοπιστία, Χαμηλό κόστος, Υψηλή Ποιότητα. Λόγω της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της εκπαίδευσης έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο πλέγμα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς χάρη στην έμφαση που δίδεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου φοιτητή.

Ευθύνη Χρήστη

Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι φυσικό πρόσωπο και ότι τα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει στη φόρμα κοστολόγησης εργασίας είναι αληθή και ορθά.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφυγόντα κέρδη και δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση στοιχείων μελών/χρηστών του δικτύου για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας συναλλαγή μελών του δικτύου πέραν και εκτός της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Χρεώσεις / Πληρωμές

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας https://www.desknet.gr/ είναι δωρεάν με την εγγραφή. O χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (υποστήριξη εργασίας, μετάφραση, μάθημα) είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Ενδεικτικό κοστολόγιο υπάρχει στην ιστοσελίδα της DeskNET, ωστόσο η τελική κοστολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά από το τμήμα πωλήσεων. Πληρωμές μπορούν να γίνουν είτε μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς, είτε με χρήση ηλεκτρονικού POS. Μετά την καταβολή θα αποσταλεί από την εταιρεία μας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αντίτιμα για παροχές (πληρωμές), τα οποία έχουν καταβληθεί από το χρήστη και τυχόν υπερβαίνουν το υπολειπόμενο διάστημα της συμφωνίας επιστρέφονται αναλογικά στο χρήστη. Άλλες αξιώσεις του χρήστη αποκλείονται.

Πολιτική ακυρώσεων – επιστροφών

Σε περίπτωση ακύρωσης της συνεργασίας μας, εφόσον ο χρήστης έχει καταβάλει στην εταιρία οποιοδήποτε ποσό που συμφωνείται ότι θα του επιστραφεί λόγω της εν λόγω ακύρωσης, ισχύουν τα κάτωθι:

Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη θα γίνεται με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί με τον εν λόγω χρήστη ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η πληρωμή τους (π.χ. ενδεικτικά με επιστροφή μετρητών ενώ η καταβολή προς την εταιρία έγινε με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή το αντίστροφο) με επιμέλεια της εταιρίας.

Ειδικότερα:
Α) Σε περίπτωση επιστροφής μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της εταιρίας για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της εταιρίας (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την εκάστοτε σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.

Β) Σε περίπτωση επιστροφής μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό του χρήστη, η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο χρήστης θα παρέχει στην εταιρία τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ, στοιχεία δικαιούχου) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό που του οφείλεται.

Γ) Σε περίπτωση επιστροφής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του χρήστη σε αυτόν στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Εγνατίας 45, Θεσσαλονίκη, 2ος Όροφος. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ακύρωση της συνεργασίας.

Περιορισμοί χρήσης

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε φανερού περιεχομένου του ιστότοπου , μόνο για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και για τις ανάγκες της παραγγελίας σας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στην παρούσα, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης του περιεχομένου του ιστότοπου. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.desknet.gr/, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ. αποτελούν ιδιοκτησία της DeskNET ή περιεχόμενο που κατά παραχώρηση τρίτων χρησιμοποιεί και έτσι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή του, χρήση του ή εκμετάλλευση του , πέραν από όσα ορίζονται στο παρόν.

Δεν μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε τον κώδικα HTML, CSS ή Javascript που χρησιμοποιείται για την ιστοσελίδα https://www.desknet.gr/.

Σε περίπτωση που από το περιεχόμενο των εικόνων και των πληροφοριών που παρέχονται προς ανάρτηση στον ιστότοπο, από τους πελάτες/Pro-Writers της DeskNET, υπάρξει προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου προσώπου, όπως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ρητά διευκρινίζεται ότι η DeskNET δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά μ’αυτό και ότι το προσβαλλόμενο πρόσωπο θα πρέπει να στραφεί κατά του αντίστοιχου πελάτη/εξωτερικού PRO-WRITER.

Υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών (links)», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Σε περίπτωση διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του χρήστη, σύμφωνα με τον GDPR, γίνεται ανωνυμοποίηση του λογαριασμού του. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει διαγραφεί, δεν θα εμφανίζονται στο ιστορικό παραγγελιών όσων έχουν συμβληθεί μαζί του.

Καταγγελία

Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της εταιρίας. Αντίστοιχα η DeskNET έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το λογαριασμό σας, οποτεδήποτε και χωρίς την επίκληση λόγου προς τούτο. Από τη σχετική ακύρωση του λογαριασμού σας ρητά συμφωνείται ότι δεν θα δημιουργείται απέναντι σας καμία ευθύνη της DeskNET για κανένα λόγο και αιτία, ούτε θα μπορείτε να προβάλλεται κάποια αξίωση κατά της DeskNET για τον άνω λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του χρήστη, σύμφωνα με τον GDPR, γίνεται ανωνυμοποίηση του λογαριασμού του. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του χρήστη που έχει διαγραφεί, δεν θα εμφανίζονται στο ιστορικό παραγγελιών όσων έχουν συμβληθεί μαζί του.

Επίσης η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά τη λειτουργία της, οποτεδήποτε και χωρίς να δημιουργείται κανενός είδους ευθύνη του προς κανένα πρόσωπο. Ρητά διευκρινίζεται, ότι η ιστοσελιδα δεν υπόσχεται ούτε δεσμεύεται απέναντι σε κανένα πρόσωπο για το χρόνο λειτουργίας της και ούτε έχει ευθύνη, αν οι χρήστες ή άλλα πρόσωπα που θα εξυπηρετούνται από αυτήν αλλάξουν ή περιορίσουν άλλους τρόπους ή μεθόδους λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, βασιζόμενοι σε αυτή τη διευκόλυνση.

Στη περίπτωση οριστικής διακοπής της υπηρεσίας ή της συνεργασίας, οι χρήστες που έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες δύνανται να αξιώσουν την επιστροφή του αντιτίμου που κατέβαλαν για τις υπηρεσίες που είχαν εξαρχής συμφωνήσει, και μόνο για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της καταβολής των χρημάτων έως την οριστική διακοπή. Το ποσό επιστροφής καθορίζεται από την DeskNET σε συνεννόηση με τον πελάτη με βάση του τιμοκαταλόγου της εταιρείας όπως εμφανίζεται στη DeskNET και με βάση την τιμή που έχει συμφωνηθεί εξαρχής με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Άλλες αξιώσεις του χρήστη αποκλείονται.

Εκχώρηση

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η παρούσα συμφωνία και όλες οι συμφωνίες και πληροφορίες που ενσωματώνονται στο παρόν, μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και κατά την κρίση της DeskNET σε τρίτο μέρος. Η εκχώρηση των δικών σας υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε τρίτο πρόσωπο ρητά απαγορεύεται.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.