DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 και σκοπός του είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, έχοντας ως στόχο την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Μέσα από το Συνήγορο ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να καταθέσει συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση διαμεσολάβησης» στο οποίο καταγράφει οποιοδήποτε πρόβλημα τον/την απασχολεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν άπτεται θέματα εξετάσεων και βαθμολογιών.

Η θέση του Συνηγόρου του φοιτητή και του αναπληρωτή του, ορίζεται από τη Σύγκλητο του κάθε Ιδρύματος και είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής, ενώ η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται σε διοικητικό υπάλληλο.

Συνήγορος του Φοιτητή

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Συνήγορος του Φοιτητή:

  • διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και η διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα της ΑΣΚΤ για την επίλυσή τους.
  • δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση που ερευνά, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
  • αν διαπιστώσει μη τήρηση νομιμότητας ή παρατηρήσει φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίο αφορά ή στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία και στον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
  • Δύναται με πράξη του να θέσει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων καθώς και της ετήσιας έκθεσης με τα πεπραγμένα στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137α/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Σήμερα όλα τα πανεπιστήμια έχουν έναν δικηγόρο ο οποίος στηρίζει τους φοιτητές που μπορούν να του θέσουν ερωτήσεις για οποιαδήποτε παροχή των υπηρεσιών του πανεπιστημίου (π.χ. δωρεάν σίτιση, βιβλία), να μάθουν σχετικά με τη διαδικασία μεταγραφής ή υποτροφίας και να λάβουν έμπρακτη βοήθεια αν χρειαστεί, καθώς και να ρωτήσουν οτιδήποτε σχετίζεται με αλλαγές στο ίδιο το πανεπιστήμιο για το πως αυτές επηρεάζουν τους ίδιους τους φοιτητές. Ασχολείται, επίσης, και με την επίλυση προβλημάτων.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους χωρίς αμοιβή, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

ΕΑΠ: Συνήγορος του Φοιτητή

Το αυτοτελές γραφείο του «Συνήγορου του Φοιτητή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου λειτουργεί με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Είναι αρμόδιο για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δε θα έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.