DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Πτυχιακή εργασία | Δομή πτυχιακής εργασίας

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης και μετά την επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος, το τελευταίο βήμα για την απόκτηση του τίτλου σπουδών είναι η πτυχιακή εργασία. Η εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στο θέμα που θα επιλέξεις, εμπλουτίζοντας και συνδυάζοντας μεθοδικά τις γνώσεις σου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να εργαστείς μεθοδικά για να συντάξεις ένα επιστημονικό κείμενο με συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Είναι δεδομένο πως η εκπόνηση είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και μπορεί να εμφανίσει δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες, στην πορεία. Η δομή της πτυχιακής εργασίας είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να οργανώσεις, ώστε να είσαι σίγουρος πως έχεις ξεκινήσει σωστά την υλοποίησή της. Μια πτυχιακή εργασία, ανάλογα με το τμήμα, το πεδίο, το είδος της μελέτης αλλά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, μπορεί να είναι:

Βιβλιογραφική: Με τη μορφή βιβλιογραφικής επισκόπησης

Ερευνητική: Με τη μορφή ερευνητικής μελέτης

Στην συνέχεια θα παραθέσουμε την δομή πτυχιακής εργασίας για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Δομή σε μια Βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία

Εξώφυλλο της εργασίας

Στο εξώφυλλο της εργασίας θα πρέπει να περιέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως:

  • Το Ίδρυμα με το λογότυπό του, η Σχολή και το Τμήμα
  • Ο τίτλος της εργασίας
  • Όνομα, επίθετο & αριθμός μητρώου φοιτητή
  • Τόπος και έτος συγγραφής της εργασίας

Περίληψη

Κείμενο έκτασης 150 – 200 λέξεων στο οποίο σκοπός είναι να πληροφορήσουμε τον αναγνώστη για το τι περιέχεται στην εργασία. Είναι απαραίτητο να περιέχονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.

Λέξεις κλειδιά

Τις λέξεις κλειδιά πρέπει να αποτελούν πέντε το μέγιστο λέξεις

Εισαγωγή εργασίας

Στόχος της εισαγωγής είναι η επεξήγηση του θέματος. Τονίζεται η σημαντικότητα του αλλά και παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα. Σε μια πτυχιακή εργασία, στην εισαγωγή, πρέπει να αναφέρεται εν τάχει και η δομή της εργασίας.

Πτυχιακή εργασία - πλήρης οδηγός για την δομή πτυχιακής εργασίας
Πτυχιακή εργασία – πλήρης οδηγός για την δομή πτυχιακής εργασίας

Κύριο μέρος

Στο κύριο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θέμα της εργασίας. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να γίνεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Το κύριο μέρος περιέχει και την βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου παρουσιάζονται οι διαθέσιμες έρευνες και θεωρίες που αφορούν το θεματικό πεδίο της πτυχιακής εργασίας. Παρατίθεται η άποψη που επικρατεί για το θέμα στην βιβλιογραφία και αναδεικνύουμε τα συμπεράσματα, τα σημεία ταύτισης αλλά και τις διαφορές της κάθε θεωρίας.

Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις

Στο τελευταίο αυτό τμήμα της εργασίας, παρουσιάζονται σύντομα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία μας αλλά και τις προτάσεις που μπορούν να γίνουν, κατά την γνώμη του συγγραφέα (πρέπει να ακολουθήσει τεκμηρίωση αυτών). Κατά τη συζήτηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μελετών αλλά και τα σημεία τα οποία δεν καλύπτονται από την πτυχιακή εργασία.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Σε αυτό το μέρος η παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Το σύστημα αναφορών θα πρέπει να συμβαδίζει με τα πρότυπα που έχουν δοθεί εξαρχής, τόσο μέσα στο κείμενο (ενδοκειμενικές αναφορές) όσο και στο μέρος των βιβλιογραφικών αναφορών.

Παραρτήματα

Πρόκειται για αυτόνομα τμήματα που η παρουσία τους μέσα στο κυρίως σώμα της εργασίας δεν κρίνεται τόσο σημαντική. Είναι απαραίτητη όμως η παράθεσή τους σε αυτό το ξεχωριστό τμήμα ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση της εργασίας.

Δομή σε μια Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Αν η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική, τα πρώτα έξι μέρη (εξώφυλλο, περίληψη, λέξεις κλειδιά, εισαγωγή, βιβλιογραφική επισκόπηση) παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Το ίδιο ισχύει και για τα τελευταία μέρη της εργασίας (βιβλιογραφικές αναφορές, παραρτήματα).

Μεθοδολογία

Στην ενότητα της μεθοδολογίας θα πρέπει αρχικά να γίνει περιγραφή αλλά και πλήρης αιτιολόγηση (με την παράθεση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας) της επιλογής της ερευνητικής μεθόδου. Σε ξεχωριστή υποενότητα, παρουσιάζεται το δείγμα και η περιγραφή αυτού, το πλήθος των συμμετεχόντων, καθώς και η κατανομή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σε άλλη υποενότητα, παρατίθενται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση συνέντευξης, ορθό είναι να αναγράφεται το περιεχόμενο της καθώς και οι θεματικές ενότητες αν υπάρχουν. Στην περίπτωση χρήσης ερωτηματολογίου, τότε περιγράφεται το περιεχόμενο αυτού, το πώς έχει δομηθεί, ο τρόπος που διαμοιράστηκε, συμπληρώθηκε, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, οι δείκτες αξιοπιστίας αλλά και οι οδηγίες συμπλήρωσης. Ακολουθεί η περιγραφή της στατιστικής ή ποιοτικής ανάλυσης, με αναφορά στο λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί (στην περίπτωση της ποσοτικής ανάλυσης).

Αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει περιγραφικά, με χρήση πινάκων ή διαγραμμάτων και σχημάτων.

Συζήτηση αποτελεσμάτων

Περιλαμβάνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ανά ερευνητικό ερώτημα ή υπόθεση.

Συμπεράσματα

Περιγράφεται σύντομα η πτυχιακή εργασία, γίνεται αναφορά στο κατά πόσο συνεισφέρει σε θεωρητικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο και αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας. Τέλος ο εκπονητής αναφέρει όλες τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, οι οποίες βασίζονται στα σημεία που δεν μπόρεσε να απαντήσει η εργασία.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την ορθή υλοποίηση μιας φοιτητικής εργασίας εξαμήνου, που αν τηρήσεις, θα παραδώσεις μια καλή εργασία. Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET είμαστε στην διάθεσή σου, για πλήρη υποστήριξη εξολοκλήρου για την εργασία σου, ή σε οποιοδήποτε στάδιο επιθυμείς. Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!