DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Φοιτητική βιβλιοθήκη (ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη) είναι η βιβλιοθήκη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η οποία εξυπηρετεί τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό τους.  Οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων εδρεύουν σε χώρο του ακαδημαϊκού ιδρύματος και σκοπός τους είναι η παροχή έντυπου ή ηλεκτρονικού επιστημονικού υλικού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε ιδρύματος.

Φοιτητική βιβλιοθήκη ΑΠΘ – Ιστορία

Η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 1927 και για 47 χρόνια στεγαζόταν στο παλιό κτίριο της φιλοσοφικής σχολής, στις αίθουσες 104 και 105. Σε αυτό τον χώρο σήμερα βρίσκεται το Σπουδαστήριο Λαογραφίας.

Από το 1974 και έως σήμερα στεγάζεται σε δικό της τετραώροφο κτίριο στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, όπου στους δύο υπόγειους ορόφους φιλοξενούνται σπάνιες συλλογές, στο ισόγειο βρίσκονται τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών και το αμφιθέατρο και στον πρώτο όροφο το Φοιτητικό Αναγνωστήριο, χωρητικότητας 1300 θέσεων.

Από το 2000 δημιουργήθηκε και νέο κτίριο το οποίο οριοθετείται με το υπάρχον κτίριο και έχει λάβει το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής “Αρχιτεκτονική 2000”. Το νέο κτίριο αποτελείται από τρία επίπεδα, τα οποία βρίσκονται γύρω από κυλινδρικό αίθριο και περιλαμβάνει κλειστό βιβλιοστάσιο, αναγνωστήριο και ανοικτό βιβλιοστάσιο σε πατάρι.

Νέο κτίριο βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. – Πηγή: parallaximag

Φοιτητική βιβλιοθήκη ΑΠΘ – Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ (ΒΚΠ) σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ), παρέχει σε φοιτητές/φοιτήτριες με προβλήματα όρασης, ή/και με αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία, ή/και με σωματική ανικανότητα (ΑμεΑ) τα παρακάτω:

Σταθμοί εργασίας – Πηγή: lib.auth

α) Τρεις σταθμούς εργασίας με τα εξής εργαλεία:

 • Συσκευή οθόνης Braille
 • Εκτυπωτή Braille
 • Τηλεόραση κλειστού κυκλώματος
 • Συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών PIAF
 • Λογισμικό Supernova
 • Εφαρμογή Easy Reader
 • Λογισμικό Λογογράφος ΕλληνοΑγγλικός
 • Φορητή Μηχανική Γραφομηχανή Braille
 • Ανεξάρτητη Μονάδα Ανίχνευσης Ματιών για εξομοίωση του ποντικιού
 • Πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων Big Keys
 • Ποντίκι Ιχνόσφαιρα
 • Ποντίκι Μοχλός
 • Βραχίονας στήριξης διακοπτών εναλλακτικών ποντικιών ή άλλων περιφερειακών συσκευών
 • Κυκλικοί Διακόπτες Επιλογής για άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα
 • Σαρωτής Epson DS-50000 με δυνατότητα σάρωσης έως και μεγέθους Α3
 • Ακουστικά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

β) Συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή

γ) Χρήση της AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης – Accessible Multi-modal Electronic Library)

δ) Μετατροπή υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων (elearning) σε προσβάσιμη μορφή

Φοιτητική βιβλιοθήκη ΑΠΘ – Υπηρεσίες

Η βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες βιβλιοθήκης χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο αριθμός αυτών των υπηρεσιών επεκτείνεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και σε νέα αντικείμενα με την προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της επιστημονικής επικοινωνίας (scholarly communication).

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη:

 • Erasmus εβδομάδα επιμόρφωσης για προσωπικό βιβλιοθηκών
 • Αιτήσεις για διδάσκοντες
 • Αναγνωστήρια, Νησίδες Η/Υ
 • Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις
 • Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών & ερευνητικής δραστηριότητας
 • Διαδανεισμός
 • Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών (Mendeley)
 • Έκδοση ISBN (αφορά σχολή /τμήμα) παρέχεται αποκλειστικά από την Εθνική Βιβλιοθήκη (ΕΒΕ)
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Έκπτωση και απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης σε έγκριτο περιοδικό
 • Εκτυπώσεις, Φωτοτυπίες, Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων
 • Εύδοξος – ακαδημαϊκά συγγράμματα
 • Ηλεκτρονικά μαθήματα
 • Λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής – Turnitin
 • Οδηγός σύνταξης εργασίας
 • Σπάνιες και κλειστές συλλογές
 • Υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων (NILDE), HEAL-Link
 • Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ
 • Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ
 • Υποβολή Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, Διδακτορικών διατριβών και Μεταδιδακτορικών ερευνών
 • Φιλοξενία εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων
Εκτός από την Κεντρική βιβλιοθήκη υπάρχουν και οι περιφερειακές των τμημάτων του Α.Π.Θ. Μέσα από την σελίδα της βιβλιοθήκης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιφερειακές και την λειτουργία τους.

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων είναι κέντρα συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης των πληροφοριών με βασικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών.

Παρακάτω μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των βιβλιοθηκών των Ελληνικών Πανεπιστημίων: