DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Διδακτορικό

Το διδακτορικό δίπλωμα (Αγγλικά: doctorate, σε αρκετές περιπτώσεις αναφερόμενο εν συντομία και ως PhD – Philosophy Doctorate) είναι ένα πτυχίο ανώτατων μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο απονέμεται από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε πολλές χώρες αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο που μπορεί να αποκτηθεί. Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στην άσκηση ακαδημαϊκών κυρίως επαγγελμάτων, όπως αυτό του καθηγητή πανεπιστημίου και του ερευνητή, σε πολυποίκιλα επιστημονικά πεδία.

Διδακτορική διατριβή

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να προάγει τη γνώση σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Ουσιαστικά είναι μία επιστημονική έρευνα που έχει ως στόχο το να προσθέσει νέα γνώση στην ήδη υπάρχουσα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος διδάκτορας στην διδακτορική διατριβή του θα πρέπει να βρει το κενό που υπάρχει και πάνω σε αυτό να δουλέψει και να διενεργήσει την έρευνα του.
Η εκπόνηση διδακτορικού, σαφώς και απέχει από τις παραδοσιακές φοιτητικές εργασίες, μιας και ο υποψήφιος διδάκτωρ καλείται να δημιουργήσει νέα γνώση και όχι απλά να γνωρίζει το αντικείμενο.

Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Το σχέδιο διδακτορικής διατριβής, ακολουθεί τις προδιαγραφές του κάθε Πανεπιστημίου και του κάθε τμήματος.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Τίτλο: Ο τίτλος μπορεί να διευκρινισθεί μεταγενέστερα σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Ωστόσο, θα πρέπει εξ αρχής να δίνει μια σαφή ιδέα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. Θα πρέπει να είναι περιγραφικός και εστιασμένος χωρίς να έχει υπερβολικά μεγάλη έκταση.
  • Σύντομη περίληψη: Το τμήμα αυτό εξηγεί συνοπτικά τον σκοπό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διατριβής.
  • Εισαγωγή και πλαίσιο: Κάθε ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην επίλυση ενός προβλήματος. Η εισαγωγή δίνει το απαραίτητο υπόβαθρο στο ερευνητικό πρόβλημα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοήσει το πλαίσιο: θεωρητικό, ιστορικό και μεθοδολογικό.
  • Υπόθεση εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα: Στο τμήμα αυτό αναφέρεται η βασική ερευνητική υπόθεση και, ει δυνατόν, τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν από τη διατριβή.
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση και ερευνητικά κενά: Το τμήμα αυτό παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα περιγράψει το επιστημονικό πεδίο που θα εξεταστεί. Σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να τεκμηριώσει τις γνώσεις του υποψηφίου για το θέμα και τα βασικά συναφή επιστημονικά ζητήματα.
  • Μεθοδολογία: Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται συνεκτικά τα λεπτομερή μεθοδολογικά βήματα για να αναζητηθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Μπορεί να συμπεριληφθούν οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές, οι δειγματοληπτικές μέθοδοι, το υλικό που θα εξεταστεί, οι πηγές δεδομένων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή τους.
  • Σχέδιο δομής: Παρόλο που ενδεχομένως η δομή να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της έρευνάς, είναι σημαντικό να δοθεί μία βασική δομή.
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία: Στην ενότητα αυτή αναφέρεται η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.
  • Χρονοδιάγραμμα: είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα που θα επιμερίζει τουλάχιστον την βιβλιογραφική επισκόπηση, την ολοκλήρωση/μετεξέλιξη της αρχικής ερευνητικής πρότασης, την ανάπτυξη των εργαλείων της έρευνάς, τη συλλογή των υλικών/δεδομένων για την έρευνα και την ανάλυσή τους, την συγγραφή της διατριβής και την υποβολή της.

Σκοπός της πρότασης, είναι να αποδείξει ότι το άτομο που θέλει να ξεκινήσει διδακτορικό, ξέρει το θέμα καλά, έχει ήδη ερευνήσει την διεθνή βιβλιογραφία, έχει διατυπωμένο το ερώτημα που θέλει να διερευνήσει και ξέρει τους τρόπους με τους οποίους θα βρει απάντηση σε αυτό που ψάχνει. Συμβουλή! Ετοίμασε την πρόταση σου, ακόμα και αν δεν έχεις βρει πανεπιστήμιο που θα τη φιλοξενήσει. Έτσι, θα είσαι έτοιμος/η όταν έρθει η ώρα και θα δείξεις στον πιθανό supervisorότι πραγματικά ξέρεις τι θέλεις και ότι το θέλεις πολύ. Επιπλέον, η πρόταση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα που ίσως να έχεις μπερδεμένα σχετικά με το θέμα σου και θα σου θυμίσει πόσο ωραίο είναι να κάνεις έρευνα και τον λόγο που θέλεις να ξεκινήσεις διδακτορικό.

Το φοιτητικό φροντιστήριο της DeskNET, έχει πολύχρονη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν το σχέδιο διδακτορικής διατριβής, καθώς και πλήρη υποστήριξη κατά τη διάρκεια του διδακτορικού σας.

Σκοπός της εταιρίας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο: Αξιοπιστία, Χαμηλό κόστος, Υψηλή Ποιότητα.

Εγγυόμαστε συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης και δίνουμε τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον καθηγητή που έχει αναλάβει την εργασία σας. Έτσι μπορείτε να έχετε την άμεση παρακολούθηση του project σας σε όλα τα στάδιά του!

Ενημερωθείτε δωρεάν για το κόστος της εργασίας σας συμπληρώνοντας τη φόρμα κοστολόγησης