DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

ΕΚΠΑ: Πάνω από 450 εξ αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης

Προγράμματα e-learning από το ΕΚΠΑ, με χαμηλό δίδακτρα, έως και 40% μειωμένα.

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο: “Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης και του περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις από 28/3/23 έως και 15/5/23 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Παράλληλα, ισχύει εκπτωτική πολιτική για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑΜΕΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά. Ειδική έκπτωση 20% εφαρμόζεται για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία Covid -19 σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα πως διαμορφώνονται τα δίδακτρα για κάθε ομάδα που δικαιούται έκπτωση.

Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

Ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα που παρέχει το ΕΚΠΑ

Οι κατευθύνσεις των προγραμμάτων

 • Ψυχολογία – Ψυχιατρική: Η κατεύθυνση ψυχολογίας και ψυχιατρικής, μέσα από μια πληθώρα προγραμμάτων, εξετάζει διαφορετικούς τομείς των παραπάνω επιστημών και προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για κάθε έναν από αυτούς.
 • Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής: Μοριοδοτούμενα Προγράμματα για Διορισμούς & Προσλήψεις Εκπαιδευτικών σε Παιδαγωγικά και Ειδική Αγωγή (Νέα μειωμένα δίδακτρα – εκπτώσεις έως 60% στην αρχική τιμή. Ειδική έκπτωση για εκπαιδευτικούς)
 • Marketing και Πωλήσεις: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν επαγγελματικά ή εργάζονται ήδη στον κλάδο του Marketing και των Πωλήσεων τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εξελίξουν την καριέρα τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο μια ολοκληρωμένη παρουσίαση θεωρίας και πράξης γύρω από τον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, σε ζητήματα τόσο στρατηγικών δράσης και οργανωτικής δομής επιχειρήσεων, όσο και αξιολόγησης επενδύσεων και λειτουργίας αγορών.
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Tα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς στον κλάδο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
 • Υγεία: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης επεκτείνονται σε διάφορους τομείς σχετικά με θέματα και ζητήματα υγείας. Ως θέματα υψηλής τεχνογνωσίας, τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ιατρούς, διατροφολόγους, βοηθούς διαιτολόγου, νοσηλευτές, βιολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής-γυμναστές, ερευνητές και σπουδαστές σχετικών πεδίων.
 • Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και ξεχωρίστε με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες σας στη νέα αγορά εργασίας! Η δημιουργία των προγραμμάτων στηρίζεται σε έρευνα που διεξήχθη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ομ. Καθ. Π. Πετράκη και την ερευνητική του ομάδα και αφορά επαγγέλματα, τα οποία θα πρωταγωνιστούν στην αγορά εργασίας έως το 2030.
 • Κατεύθυνση Προγραμμάτων Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων: Η Κατεύθυνση Προγραμμάτων Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων έχει ως στόχο να εφοδιάσει τον σύγχρονο εργαζόμενο με δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπου περιλαμβάνονται οι Γνωστικές, οι Ψηφιακές, οι Πράσινες, οι Διαπροσωπικές δεξιότητες και οι δεξιότητες Αυτοηγεσίας. Σκοπός του κάθε προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει και να αναπτύξει ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τον επαγγελματικό του ορίζοντα, θα αυξήσουν την αυτοπεποίθησή του και θα του προσφέρουν ένα πλεόνασμα στα βασικά προσόντα που αναζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας.
 • Coaching: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής προσφέρουν επαγγελματικές γνώσεις πάνω σε διάφορες πτυχές του Coaching. Mε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεωριών, μια πληθώρα εξελιγμένων coaching εργαλείων, τεχνικών και προσεγγίσεων δίνουν στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα εμβάθυνσης και του προσφέρουν σημαντική επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.
 • Τουριστικά: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο.
 • Real Estate: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση για το Real Estate στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, τη μέθοδο και την ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς.
 • Πολιτισμός και Εξωστρέφεια: Η κατεύθυνση αυτή έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τον εκπαιδευόμενο με το πολιτισμικό περιβάλλον και να του παρέχει ιστορικές και ευρύτερες γνώσεις σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά. Επιπλέον μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική επικοινωνία και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος, καθώς και οι τεχνικές marketing που αφορούν στον πολιτιστικό τουρισμό.
 • Business Intelligence and Business Analytics: Τα συγκεκριμένα προγράμματα διερευνούν τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις της επιχειρηματικής ευφυΐας και έχουν ως σκοπό την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα βασικά στατιστικά εργαλεία και τις μεθόδους εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό και τη δημιουργία νέων στρατηγικών και επιχειρηματικών ευκαιριών. Επιπλέον μελετώνται ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και μέθοδοι επίλυσής τους με χρήση εύχρηστων εργαλείων που παρέχουν μία σειρά από δυνατότητες εισαγωγής, προετοιμασίας και ανάλυσης δεδομένων.
 • Logistics: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον τομέα αυτό και παρέχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, για όσους απασχολούνται επαγγελματικά ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών Logistics, τις έξυπνες και βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές, τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές της αστικής εφοδιαστικής (city logistics), τις διεθνείς μεταφορές, κ.ά.
 • Web Development: Το επάγγελμα του Web Developer είναι από τα πλέον περιζήτητα στις μέρες μας. Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα αυτό και παρέχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για όσους απασχολούνται επαγγελματικά ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με το web development.
 • Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Μάνατζμεντ: Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη των Προγραμμάτων είναι η Λιγωμένου Άννα, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των αλυσίδων συστοιχιών (blockchains) και εν γένει των αποκεντρωμένων συστημάτων καταγραφής πληροφοριών (distributed ledgers), αναλύοντας τις νέες εφαρμογές και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που προκύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ως συνέπεια του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
 • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις απαιτούμενες γνώσεις για χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στον επιχειρησιακό κλάδο, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
 • Ναυτιλιακά: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης των ναυτιλιακών παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντεπεξέλθουν στην συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας. Τα προγράμματα επεκτείνονται σε διάφορους τομείς όπως η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, το Chartering, οι Επιθεωρήσεις Πλοίων κ.ά.
 • Παιδαγωγικά: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο σε θέματα ειδικής αγωγής, ενταξιακής εκπαίδευσης, μαθησιακών δυσκολιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμέρους διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων.
 • Ειδική Αγωγή: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής εξετάζουν τα ζητήματα της ειδικής αγωγής του παιδιού και παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν σε διαφορετικούς τομείς της ειδικής αγωγής, όπως οι Μαθησιακές Δυσκολίες, η Ενταξιακή Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις.
 • Πληροφορική – Δίκτυα – Web Design – Μοντάζ: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από διάφορους τομείς της πληροφορικής. Τα παρεχόμενα προγράμματα αφορούν τόσο γενικές και βασικές πληροφοριακές γνώσεις, όσο και εξειδικευμένα θέματα όπως η ανάπτυξη εφαρμογών, το web design ή η μηχανική δικτύων.
 • Νομικά: Τα προγράμματα αυτής της κατεύθυνσης δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα νομικής φύσεως για διάφορους τομείς.
 • Διαιτολογία – Διατροφή: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον κλάδο διατροφής και διαιτολογίας αλλά και τον κλάδο των τροφίμων.
 • Γονείς – Οικογένεια: Η κατεύθυνση αυτή παρέχει προγράμματα επιμόρφωσης που διαπραγματεύονται ζητήματα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος όπως η συμβουλευτική και η διαχείριση ψυχολογικών δυσκολιών και ψυχικών τραυμάτων στο πλαίσιο της οικογένειας.
 • Λογιστική: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ζητήματα Λογιστικής, Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικής.
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με περιβαλλοντολογικά θέματα και τομείς ανάπτυξης ενεργειακών τεχνικών σχεδιασμού.
 • Γελοιογραφία – Σκίτσο – Κόμικ: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τέχνη της γελοιογραφίας και του σκίτσου σε επίπεδο τόσο σχεδίασης και οπτικής γωνίας, όσο και αφήγησης και δημιουργίας σεναρίου.
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα που αφορούν διάφορες όψεις του κόσμου των επιχειρήσεων, όπως «Business Plan: Οδηγός Υλοποίησης», «Advanced Project Management – Professional Education», «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media» κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επιμορφωθεί στον τομέα της επιθυμίας του, βελτιώνοντας τις επιδόσεις του ή και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.
 • Επιχειρηματικότητα – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Τα συγκεκριμένα προγράμματα παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τους βοηθούν να κατανοήσουν την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, σε θεωρητικό επίπεδο, πάνω στις βασικές αρχές της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στρατηγικής των επιχειρήσεων, το επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Νοσηλευτική: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής αναφέρονται κυρίως σε ιατρούς, νοσηλευτές, επιστήμονες βιολογικών σπουδών και εργαζόμενους σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από ζητήματα νοσηλευτικής και υπηρεσιών υγείας στοχεύοντας στην καλύτερη κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου.
 • Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο γνώσεις στους τομείς των δημοσίων σχέσεων, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, της εξυπηρέτησης πελατών και σε άλλους συναφείς κλάδους.
 • Γεωπολιτική της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας: Το πρόγραμμα καλύπτει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των Διεθνολόγων επιστημόνων, των Δημοσιογράφων, των στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων αλλά και των Επιχειρήσεων, σχετικά με την αναγνώριση των εστιών ασταθείας και τους κινδύνους της ειρήνης και της σταθερότητας στον γεωγραφικό χώρο εντός του οποίου δρουν και επιχειρούν αλλά και τον οποίον εξετάζουν.
 • Λογισμικές Εφαρμογές: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής συνδέουν τη θεωρητική γνώση με την εκμάθηση λογισμικών πακέτων και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις. Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων με δεξιότητες (skills) που απαιτούνται σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας μέσω θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Στα προγράμματα συμμετέχουν κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικών όπως: Entersoft, Soft One, Orian, Sysco, Sunsoft, Singular Logic.
 • Θετικές Επιστήμες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα από τον χώρο των θετικών επιστημών διαφορετικών κατευθύνσεων, όπως «Business Intelligence», «Αρωματοθεραπεία-Βοτανοθεραπεία», «Εισαγωγή στη Νανοϊατρική», «Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες» κ.ά.
 • Δημιουργική Γραφή – Επιμέλεια Κειμένων – Λογοτεχνία: Η κατεύθυνση παρέχει προγράμματα για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της επιμέλειας και διόρθωσης κειμένου ή να δοκιμαστούν στην δημιουργική γραφή μέσα από παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις. Μέσα από τα μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι σταδιακά θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη γραφής και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές τους.
 • Κινηματογράφος – Θέατρο: Η κατεύθυνση παρέχει προγράμματα που προσφέρουν θεωρητικές, ιστορικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έρχονται σε επαφή με τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές πρακτικές τους και την θέση τους στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Προγράμματα με Διεθνή Πιστοποίηση: Στην κατεύθυνση αυτή παρέχονται προγράμματα διαφορετικών πεδίων: 1. Το Advanced Project Management – Professional Education που παρέχει ένα συγκροτημένο σύνολο γνώσεων στο Σύγχρονο Project Management, 2. Το Certificate in Coaching – AC Accredited, που προσφέρει επαγγελματική γνώση στο Coaching, 3. Το «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Πιστοποίηση Επιπέδου Yellow Belt» που σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εφόδια για να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες ως διοικητικά στελέχη ή ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και 4. Το Hanen “Teacher Talk”: Διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hanen για Επαγγελματίες Πρώτης Παιδικής Ηλικίας.
 • Προγράμματα σε Συνεργασία με άλλους Φορείς: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης υλοποιούνται από το E-Learning του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με άλλους φορείς ή εταιρείες.
 • Ξένες Γλώσσες – Μετάφραση: Η συγκεκριμένη κατεύθυνση παρέχει προγράμματα επιμόρφωσης στην αγγλική γλώσσα σχετικά με την αποτελεσματικότερη επικοινωνία στο χώρο εργασίας (business English) και προγράμματα που απευθύνονται σε δημοσιογράφους. Επίσης προσφέρονται προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στην γλωσσική διαμεσολάβηση, στην ανάπτυξη των βασικών εργαλείων του μεταφραστή και στην αποτελεσματική διαχείριση των έργων προς μετάφραση.
 • Στατιστική: Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής παρέχουν στον εκπαιδευόμενο τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό των προηγμένων μεθόδων ανάλυσης, καθώς και των σύγχρονων στατιστικών εργαλείων, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους στον επιχειρησιακό κλάδο, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής εφήβων και ενηλίκων, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων.
 • Φωτογραφία: Μέσα από τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία, να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ύφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και την ικανότητα κατασκευής πληροφορίας μέσα από τον φωτογραφικό κλάδο.
 • Στο εργαστήρι του Συγγραφέα: Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του πολιτισμού μας, το E-Learning επιθυμεί να συμβάλει στην προβολή σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών, συνδυάζοντας το δικό τους σχολιασμό για το έργο τους με την κριτική προσέγγιση σε αυτό.
 • Δημοφιλή Προγράμματα
 • Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων: Το ΕΚΠΑ σχεδίασε επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας ευρύτερης πολιτικής για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Με βασικό στόχο την εντατικοποίηση της προσπάθειας για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, οι νοοτροπίες και οι λειτουργίες του Δημόσιου Τομέα στη χώρα μας, προέκυψε η ανάγκη επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομικές πρακτικές στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Δημοσίων Σχέσεων.
 • Μουσική: Η κατεύθυνση αυτή έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τον εκπαιδευόμενο με το χώρο της Μουσικής. Μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό και την παράδοση αλλά εξετάζονται και αναλύονται και θέματα όπως η ηχοληψία και η φωνή στο τραγούδι.
 • Security Sciences (Επιστήμες Ασφάλειας): Τα προγράμματα της κατεύθυνσης αυτής αφορούν την επιστήμη και τεχνολογία της εθνικής, δημόσιας και ιδιωτικής (προσωπικής) ασφάλειας στην κοινωνία μας, καθώς και κάθε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτεί μια εξειδικευμένη κατάρτιση. Η διδασκαλία είναι επιστημονικής φύσεως και γίνεται συχνά με τη χρήση ειδικών λογισμικών, ενώ, παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται και τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές γνώσεις που απαιτούνται από τα σχετικά επαγγέλματα. Αφορά κυρίως Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Στελέχη Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και πάσης φύσεως επαγγελματίες και τεχνοκράτες του χώρου της άμυνας και ασφάλειας που θέλουν μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση. Διδάσκουν Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, Καθηγητές Σχολών Αξιωματικών Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, Λέκτορες/Διδάκτορες Αξιωματικοί της Αστυνομίας, κλπ.
 • Οινολογία: Η κατεύθυνση Οινολογία περιλαμβάνει μια σειρά προγραμμάτων που προσφέρουν ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω από την αμπελουργία και την οινοποίηση, τον ποιοτικό έλεγχο και την ανάλυση των κρασιών, τη γευσιγνωσία και την οινοχοΐα, αλλά και το οινικό μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα. Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται στις αγορές του κρασιού, του τουρισμού και της εστίασης, ή που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή.
 • Οικονομική Κρίση και Ανάκαμψη μετά τον Covid-19: Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και ανάλυσης σε θέματα χειρισμού των συνθηκών αβεβαιότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην περίπτωση του Covid-19, στις τελευταίες εξελίξεις της μεγάλης ύφεσης του 2020, στις τεχνολογικές μεταβολές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, σε θέματα κατανόησης και αξιολόγησης των μεταβολών στην αγορά εργασίας και στο παραγωγικό πρότυπο με εμβάθυνση στις ιδιαίτερες επιδράσεις του Covid-19.
 • Προσωπικές Ικανότητες: Τα προγράμματα προσωπικών ικανοτήτων αναφέρονται σε στρατηγικές για την προσωπική ανάπτυξη, τον καθορισμό στόχων, την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων να ενισχύσει τη δημιουργικότητά του και να διερευνήσει πτυχές της προσωπικότητάς του.
 • Θρησκεία – Εκκλησία
 • Άλλοι Τομείς

Πηγή: elearningekpa.gr