DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
ΕΑΠ

ΕΑΠ: Κοσμήτορας του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης απειλεί να τινάξει τις εξετάσεις στον αέρα

Με επιστολή που έχουν στείλει φοιτητές του ΕΑΠ, καταγγέλουν πως ένας κοσμήτορας του τμήματος της Σχόλης Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ, απειλεί να τινάξει τις εξετάσεις στον «αέρα».

Συγκεκριμένα, o Κοσμήτορας της ΣΚΕ κ. Αυγουστίνος Δημητράς, δεν αποδέχεται τις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις, όπως ορίζει ο νόμος και απαιτεί, με email που απέστειλε στις 15/3/2023, εξετάσεις δια ζώσης και μάλιστα παροτρύνει εμμέσως τους Συντονιστές όλων των θεματικών της ΣΚΕ να κάνουν το ίδιο!

Ολόκληρη η επιστολή διαμαρτυρίας του πανελλήνιου Συλλόγου φοιτητών της σχόλης Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος δημόσιας διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ»

«Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ιδρύθηκε με το άρθρο 27, §1, εδ α΄ του Ν. 2083/1992 είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), αποστολή του η εξ’ αποστάσεως παροχή Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Απευθύνεται και παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο σε ανθρώπους εργαζόμενους στο πλαίσιο «δεύτερης ευκαιρίας σπουδών».

Διαχρονικά υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις επί του νόμου με σημαντικότερη αυτή του Ν. 2552/1997 όπου ορίζει και το τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων δια ζώσης. Οι εξετάσεις διεξάγονταν έκτος από την Πάτρα, (έδρα του Πανεπιστήμιου) και σε πολλές πόλεις ανά την επικράτεια, κατόπιν δήλωσης του φοιτητή ανάλογα του τόπου διαμονής του με την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους – εξαμήνου.

Με την έλευση της πανδημίας υποχρεωτικά οι δια ζώσης εξετάσεις άρχισαν να διεξάγονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εξέτασης (καλοκαίρι 2020) κάτι που διασφαλίστηκε με την αγορά ειδικής πλατφόρμας, από το ΕΑΠ, κατοχυρώνοντας έτσι την τήρηση του αδιάβλητου της διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών καθώς και των προσωπικών δεδομένων τους. Με την επιστροφή στην κανονικότητα υπήρξε ειδική μνεία για δυνατότητα παράτασης της διεξαγωγής εξετάσεων με την εξ αποστάσεως μέθοδο για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΠ μέχρι 31/03/2023 σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.

Ωστόσο, κατόπιν έντονων και συντονισμένων προσπαθειών υπήρξε συμπερίληψη στο Ν. 5029 (άρθρο 28) και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ 10 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄266) στις 7/3/2023, ψήφιση για τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Έτσι κατοχυρώνεται η δυνατότητα στον καθ΄ ύλην εκάστοτε συντονιστή της Θεματικής Ενότητας κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της Ομάδας Διδασκόντων να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Στο νόμο φαίνεται καθαρά ότι αρμόδιοι είναι ΜΟΝΟ οι Συντονιστές και τα μέλη της ΟΔΠ και ΟΧΙ ο Κοσμήτορας.

Κατόπιν της προκείμενης ψηφισθέντας τροπολογίας ακολούθησαν αρκετές θυελλώδεις συνεδριάσεις στην Κοσμητεία και στην Επιτροπή Ακαδημαϊκών Σπουδών όπου με παραπλανητικές μεθόδους και προσπάθειες αποσυντονισμού έλλειψης πληροφόρησης από πλευράς Κοσμήτορα στους καθ’ ύλην αρμόδιος (Συντονιστές μόνο) και δικής του επιμονής ως μοναδικό τρόπο εξέτασης την δια ζώσης επικαλούμενος το πρόσχημα ότι η εξ αποστάσεως μέθοδος δεν είναι αδιάβλητη. Η παρεμβατική αυτή στάση του Κοσμήτορα της ΣΚΕ κο Αυγουστίνο Δημητρά αποδεικνύεται από το email που απέστειλε στις 15/3/2023, όπου γίνεται λόγος, κατά πρώτον, της μη αποδοχής του νόμου και δευτερευόντως παροτρύνει εμμέσως τους Συντονιστές όλων των θεματικών της ΣΚΕ να κάνουν εξετάσεις δια ζώσης.

Η αντίδραση από μέρους μας υπήρξε άμεση ιεραρχικά προς την ακαδημαϊκή ηγεσία του Πανεπιστημίου (Πρόεδρος, Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, Διευθυντή Σπουδών, Κοσμήτορα, Μέλη της ΣΚΕ, Συντονιστές θεματικών ενοτήτων), ζητώντας την άμεση επικοινωνία μαζί τους προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες έλαβαν αυτή την απόφαση.

Επ αυτού δεν υπήρξε καμία επικοινωνία πέρα ελαχίστων περιπτώσεων που ναι μεν επικοινώνησαν μαζί μας, μεταφέροντας την άποψη ότι το σύστημα της εξ αποστάσεως που χρησιμοποιήσαμε για 3 συναπτά έτη δεν τους δίνει τις εγγυήσεις μη διαβλητότητας (ισχυρισμός Κοσμήτορα Α. Δημητρά στο mail του).

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάναμε αρκετές παρεμβάσεις όσο αφορά την διαβλητότητα των εξ αποστάσεως εξετάσεων καθώς τα προηγούμενα 3 χρόνια πολλοί συμφοιτητές μας απέκτησαν πτυχίο και ο τωρινός Κοσμήτορας τότε ήταν συντονιστής σε Θεματική ενότητα, πράγμα που σημαίνει ότι εάν είχε τέτοιου είδους στοιχειά έπρεπε από την αρχή να τα παραθέσει και να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις στο επί 3 χρόνια λειτουργιάς σύστημα.

Η άποψη αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση μέχρι τώρα και συμφώνα με την ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΑΠ το 75% του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα διεξάγει εξ αποστάσεως εξετάσεις και μόνο το 25% που τυγχάνει να προΐσταται ο συγκεκριμένος Κοσμήτορας να προβεί σε δια ζώσης εξετάσεις.

Να σημειώσουμε δε ότι σε συναντήσεις μας τόσο με τον Πρόεδρο, τον Δ/ντη Σπουδών όσο και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μας γνωστοποίησαν σε έντονο βαθμό ότι αυτό το επιχείρημα περί μη διαβλητοτητας είναι παντελώς αβάσιμο.

Μετά και την ανακοίνωση διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών τα προβλήματα διπλασιαστήκαν.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλων επικοινωνίας με Πρόεδρο ΕΑΠ, Κοσμήτορα, Δ/ντη Σπουδών και Συντονιστές, θέτοντας με βάση τα καινούργια δεδομένα τους εξής προβληματισμούς – δυσχέρειες προς επίλυση τους, προς όφελος των συμφοιτητών μας που καλούνται να δώσουν εξετάσεις δια ζώσης ως κάτωθι:

  • Την επαναλειτουργία όλων των εξεταστικών κέντρων που προϋπήρχαν της πανδημίας στην επικράτεια
  • Ειδική μεριμνά για τους συμφοιτητές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό
  • Ειδική μερίμνα για τους Συμφοιτητές που ανήκουν στα Σώματα Ασφάλειας, τις Ένοπλες δυνάμεις, σε Δικαστικές αρχές καθώς και σε ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και εμπλέκονται με την εκλογική διαδικασία με επακόλουθο την ανάκληση των αδειών τους
  • Ειδική μεριμνά για συμφοιτητές οι όποιοι εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα (σεζόν – τουριστικές μονάδες).
  • Παρ’ όλες τις παραπάνω επικλήσεις μας δεν υπήρξε καμία απάντηση εκ μέρους τους.

Αντιθέτως την 12/4/2023 και εν μέσω εορταστικής περιόδου (Πάσχα) μας ανακοινώθηκε ο τρόπος διεξαγωγής εξέτασης σε κάθε θεματική ενότητα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα με την επισήμανση ότι θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση μέχρι 21/4/2023 για το τόπο που θα καλεστούμε να παραβρεθούμε στην περίπτωση της δια ζώσης εξέτασης.

Πράγματι στις 21/4/2023 επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες μας για μόνο 4 εξεταστικά κέντρα (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) ανά την επικράτεια. Το παράδοξο όμως της όλης ιστορίας είναι ότι:

  • Δεν έλαβαν υπόψη τους το τόπο διαμονής του καθενός με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στο 80% των δια ζώσης εξετάσεων κωμικοτραγικές ιστορίες «happy traveler» σε όλη την Επικράτεια, Σημειωτέων κάποιος που διαμένει στην Αθηνά να αναγκάζεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστεί σε μια θεματική ενότητα και στη δεύτερη να πάει στην Κρήτη ή στη Πάτρα και την άλλη μέρα να δίνει εξ αποστάσεως την τρίτη ενότητα.
  • Παρ όλο που υπάρχει εξεταστικό κέντρο στη Κρήτη πολλοί Κρητικοί θα πρέπει να μεταβούν στην Αθηνά ή/και στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν εξετάσεις.

Μπορούμε να σας παραθέσουμε εκατοντάδες άλλα τέτοια παραδείγματα «φοιτητικού τουρισμού» για τις εξετάσεις που πλέον έχουν προκαλέσει ΟΡΓΗ, ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟ

  • Δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την ανάκληση των αδειών λόγο εκλογών με αποτέλεσμα οι στρατιωτικοί και τα σώματα ασφάλειας, υπάλληλοι Δικαστικών Αρχών, υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού και εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Δεν έλαβαν καθόλου υποψία τους το κόστος μετακίνησης και διαμονής φοιτητών από νησιά απομακρυσμένες περιοχές καθώς και του εξωτερικού κάθε φόρα που θα χρειαστεί να δώσουν μαθήματα.

Το αξιοσημείωτο δε είναι ότι εάν κάποιος κάνει όλο αυτό το γαϊτανάκι και επιτύχει στο μάθημα γλιτώνει, σε περίπτωση όμως αποτυχίας του καλείται μέσα σε 15 μέρες να ξαναδώσει με τον ίδιο τρόπο επωμίζοντας και το ανάλογο οικονομικό κόστος.

Παραθέτοντας όλα τα παραπάνω στοιχειά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα μιας κατάστασης που μόνο σύγχυση, ψυχολογική πίεση και πάνω από όλα οργή και θυμό προκαλούν! Είναι ότι κάποιοι «βλέπουν» τους εαυτούς τους ανώτερους, άφθαρτους και αδιάβλητου, εξυπηρετώντας τυχόν δικά τους συμφέροντα καθώς και υπαρξιακά διλλήματα, λειτουργούν ως υποκινητές, διαστρεβλώνοντας τη πραγματικότητα αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων και εμείς η εν δυνάμει «απατεώνες», στην εύνοια, με «κλέψιμο» μέσω των εξετάσεων εξ αποστάσεως.

Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι επιβάλλεται να γίνει κατανοητό και σαφές η επιτακτική ανάγκη επικράτησης της λογικής και της συγκαταβατικότητας έτσι ώστε να μην καταντήσει το ΕΑΠ γήπεδο διεξαγωγής ντέρμπι αιώνιων.

Το τελικό συμπέρασμα από όλο αυτό το μπάχαλο είναι λυπηρό καθώς το ΕΑΠ με αυτές τις μεθόδους διακυβεύει το κύρος του και την αξιοπιστία του προς την κοινωνία, ως το μοναδικό Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που αποσκοπεί στην υπηρεσία – για την οποία δημιουργήθηκε – και δεν είναι άλλη από την προσφορά της γνώσης σε ανθρώπους κάποιας μέσης ηλικίας, οικογενειάρχες, εργαζόμενους που το επέλεξαν για να σπουδάσουν.

Αδιαμφισβήτητα η γνώση σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.

Πρότυπο ιδανικό για τις επόμενες γενιές και χρησιμότερο στη κοινωνία».

Πηγή: 15minutes.gr