DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Τι είναι το διδακτορικό δίπλωμα

Το διδακτορικό δίπλωμα (Αγγλικά: doctorate, σε αρκετές περιπτώσεις αναφερόμενο εν συντομία και ως PhD – Philosophy Doctorate) είναι ένα πτυχίο ανώτατων μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο απονέμεται από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε πολλές χώρες αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο που μπορεί να αποκτηθεί. Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στην άσκηση ακαδημαϊκών κυρίως επαγγελμάτων, όπως αυτό του καθηγητή πανεπιστημίου και του ερευνητή, σε πολυποίκιλα επιστημονικά πεδία. (Πηγή: wikipedia)

Το Διδακτορικό (PhD) ανήκει στον τρίτο κύκλο σπουδών και πρόκειται για μια έρευνα σχετικά με ένα εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης. Είτε πρόκειται για αποτέλεσμα πρωτότυπης, πρωτογενούς έρευνας, είτε για πρωτότυπη, αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρέπει να είναι ξεκάθαρη η συμβολή του διδακτορικού στον τομέα της επιστήμης στην οποία γίνεται. Με άλλα λόγια, τι το διαφορετικό έχει να προσθέσει, ποια η συμβολή του, στην παγκόσμια ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα. 

Διάρκεια διδακτορικού

Ο χρόνος που χρειάζεται ο μαθητής για να ολοκληρώσει το Διδακτορικό εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες. Μερικοί επαγγελματίες συνδυάζουν το έργο τους με τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, δηλαδή, δεν αφιερώνουν όλο το χρόνο τους σε αυτό το έργο. Άλλοι μαθητές, από την άλλη πλευρά, έχουν αυτήν την αποκλειστική αφοσίωση. Τέσσερα χρόνια είναι ο κατά προσέγγιση χρόνος που χρειάζεται ένας διδακτορικός φοιτητής για την ολοκλήρωση της διατριβής

Κατά την έναρξη του διδακτορικού, ο φοιτητής πρέπει να επισημοποιήσει την εγγραφή στο πανεπιστήμιο όπου πρόκειται να μελετήσει. Αυτή η έρευνα έχει αντικείμενο μελέτης, στόχους, χώρους, μια μεθοδολογία … Υπάρχουν επιχορηγήσεις για την υποστήριξη της έρευνας για την ολοκλήρωση του διδακτορικού. Είναι σημαντικό ο διδακτορικός φοιτητής να είναι προσεκτικός στις διάφορες κλήσεις για να παρουσιάσει τις πληροφορίες που απαιτούνται στις βάσεις εντός της καθορισμένης περιόδου.

Υπάρχουν διαφορετικοί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών. Η επιχορήγηση για τη διεξαγωγή έρευνας είναι πολύ σημαντική επειδή, με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να αφιερωθεί πλήρως στην έρευνά του.

Απαιτούμενα προσόντα

Πέρα από την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, το κάθε τμήμα έχει τον δικό του κανονισμό για τους διδακτορικούς ερευνητές όπου καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα. Συνήθως, βαθμός πρώτου πτυχίου πάνω από 7 και γενικότερα, καλή ακαδημαϊκή απόδοση, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. 

Σκοπός διδακτορικού

Η απόκτηση διδακτορικού μπορεί να σας βοηθήσει να εργαστείτε ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, αυτός ο τίτλος σας προετοιμάζει επίσης ως ερευνητής για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό το έργο στο μέλλον. Μπορείτε να συνεργαστείτε σε διαφορετικά έργα. Ένας ερευνητής έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συνέδρια και να δίνει διαλέξεις. Μπορείτε να συνεργαστείτε ως αρθρογράφος για εξειδικευμένα περιοδικά.

Πώς γίνεται κάποιος δεκτός

Εξαρτάται από τον κανονισμό λειτουργίας. Κάποια πανεπιστήμια βγάζουν τα ερευνητικά θέματα που τους ενδιαφέρουν και γίνονται αιτήσεις, αυστηρά πάνω σε αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια επιλέγονται κάποια άτομα τα οποία εξετάζονται σε συνέντευξη. Σε άλλες περιπτώσεις, προσεγγίζεις (μέσω κάποιου συνεδρίου ή μέσω email) τον καθηγητή ή την καθηγήτρια που ασχολείται με το θέμα που θέλεις να ερευνήσεις και συζητάς το ενδεχόμενο ερευνητικής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός διδακτορικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο κανονισμός λειτουργίας τα ορίζει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση απαιτούνται αντίγραφα των πτυχίων, πιθανών δημοσιεύσεων, 2 συστατικές επιστολές και μια “διδακτορική πρόταση έρευνας”. Η διδακτορική πρόταση έρευνας, είναι ένα κείμενο, που παρουσιάζει συνοπτικά το θέμα του διδακτορικού (ο τίτλος μπορεί να αλλάξει στην πορεία), μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε μερικές περιπτώσεις, αρκούν 4-5 σελίδες αλλά υπάρχουν τμήματα που ζητούν κείμενο 40 σελίδων. Σκοπός της πρότασης, είναι να αποδείξει ότι το άτομο που θέλει να ξεκινήσει διδακτορικό, ξέρει το θέμα καλά, έχει ήδη ερευνήσει την διεθνή βιβλιογραφία, έχει διατυπωμένο το ερώτημα που θέλει να διερευνήσει και ξέρει τους τρόπους με τους οποίους θα βρει απάντηση σε αυτό που ψάχνει. Συμβουλή! Ετοίμασε την πρόταση σου, ακόμα και αν δεν έχεις βρει πανεπιστήμιο που θα τη φιλοξενήσει. Έτσι, θα είσαι έτοιμος/η όταν έρθει η ώρα και θα δείξεις στον πιθανό supervisorότι πραγματικά ξέρεις τι θέλεις και ότι το θέλεις πολύ. Επιπλέον, η πρόταση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα που ίσως να έχεις μπερδεμένα σχετικά με το θέμα σου και θα σου θυμίσει πόσο ωραίο είναι να κάνεις έρευνα και τον λόγο που θέλεις να ξεκινήσεις διδακτορικό. 

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειάζεστε.

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας

Πηγές:

www.didaktoriko.org
www.formacionyestudios.com