DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΑΠ

Η υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα του ΕΑΠ, λήγει στις 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:59 π.μ.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022.

Προπτυχιακά προγράμματα: (Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ), Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ), Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ), Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ), Πληροφορική (ΠΛΗ), Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ), Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)).

Μεταπτυχιακά προγράμματα: (Interaction Generative Design (IGD), MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (IME), Επιδημιολογία (ΕΠΙ), Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ), Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ), Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας και Ερμηνείας (ΙΤΑ), Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ), Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ), Data Science and Machine Learning (DAMA), Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΠΜΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Language Education for Refugees and Migrants (LRM), Master in Business Administration (MBA), Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC), Supply Chain Management (SCM), Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ), Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ), Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ), Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ), Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ), Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ),
Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ), Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ), Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ), Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ), Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ), Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) & (ΔΟΕΒ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ), Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ), Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ), Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ), Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής (ETA), Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ), Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ), Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ), Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Frederick), Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ), Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ), Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ), Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ), Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ), Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ), Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ), Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ), Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ), (με 3 κατευθύνσεις: Έργων Υποδομής, Πόλεων και Κτιρίων και Κλιματικής Αλλαγής), Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ), Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ), Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ), Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ), Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ), Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ), Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ), Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) & (ΤΛΧΒ) (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ))

Ειδικά προγράμματα: Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  Την 5η Σεπτεμβρίου 2022 μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

ΕΑΠ προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

Για περισσότερες απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@eap.gr και τηλεφωνικά Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ  8:00 με 15:00 στη γραμμή 2610 367 600.

Πηγή: eap.gr