DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο και είναι σε θέση να υποστηρίξει το φοιτητή που σπουδάζει οικονομικά, σε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής του.

Το φροντιστήριο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την υποστήριξη σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα, στατιστικές αναλύσεις, κ.α. Σκοπός μας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο: Αξιοπιστία, Χαμηλό κόστος, Υψηλή Ποιότητα.

Εγγυόμαστε συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης και σας δίνουμε την δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον καθηγητή που έχει αναλάβει την εργασία σας. Έτσι μπορείτε να έχετε την άμεση παρακολούθηση του project σας σε όλα τα στάδιά του! Ταυτόχρονα, το έμπειρο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη απορία, ώστε με βάση τα ζητούμενά σας, να έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση και προετοιμασία για την εργασία ή παρουσίασή σας.

Ενημερωθείτε δωρεάν για το κόστος της εργασίας σας συμπληρώνοντας τη φόρμα κοστολόγησης

 

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Οικονομική Επιστήμη

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών μεταξύ των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Οι οικονομολόγοι αναλύουν τις δυνάμεις και τις τάσεις που επηρεάζουν την οικονομία ως σύνολο, μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, τα επίπεδα ανεργίας, τις αυξομειώσεις των εισοδημάτων, το ποσοστό των εισοδημάτων που αποταμιεύεται, το ποσοστό των αποταμιεύσεων που επενδύεται καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Η οικονομική επιστήμη χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

 • Μικροοικονομία (Microeconomics)
 • Μακροοικονομία (Macroeconomics)

Άλλες διακρίσεις της οικονομίας είναι:

 • Η Θετική ή οντολογική (positive economics)
 • Η Δεοντολογική (normative economics)
 • Η Περιγραφική (descriptive economics)
 • Η Θεωρητική ή οικονομική (economic theory)
 • Η Εφαρμοσμένη (applied economics)

 

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Σχολές

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Σήμερα, το ΟΠΑ είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση του διατάγματος “Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου”, που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 και ως έδρα του ορίστηκε ο Βόλος.

Σχολή Οικονομικών Και Διοικητικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (συντομογραφία: ΠΑ.ΜΑΚ.) ιδρύθηκε το 1930 ως Νυχτερινή Εμπορική Επαγγελματική Σχολή. Το 1948 ιδρύεται η “εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών” ωστόσο άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58 με 272 φοιτητές.

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926 με πρώτο πρόεδρο το Γεώργιο Xατζηδάκι και κατόπιν το Χρίστο Tσούντα.

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, στις 8 Μαΐου του 1964, εξαγγέλθηκε από τον ημερήσιο τύπο η ίδρυση Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής στα Ιωάννινα, ως παραρτήματος της ίδιας Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα ιδρύθηκε και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1964 – 65 με διακόσιους φοιτητές. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 7 Νοεμβρίου 1964.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σήμερα δεκαπέντε (15) Τμήματα, στα οποία φοιτούν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα έξι (18.356) φοιτητές. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ανέρχονται στα πεντακόσια είκοσι οκτώ (528). Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) έχει συνολικά είκοσι οκτώ μέλη (28).

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στην Κομοτηνή βρίσκεται η έδρα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του πρώτου Ελληνικού περιφερειακού πολυεδρικού πανεπιστημίου (αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα).

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4425 ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας, με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών τελέστηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1966.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973, με έδρα το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003 με έδρα την Κοζάνη. Στη νέα του μορφή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με 7 Σχολές και 21 Τμήματα, που βρίσκονται σε 5 πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Φοιτητικά φροντιστήρια οικονομικών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

 

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET, αναλαμβάνει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Ενδεικτικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως:

 • Φοιτητικές εργασίες εξαμήνου
 • Εβδομαδιαίες δραστηριότητες
 • Πτυχιακές εργασίες
 • Διπλωματικές εργασίες
 • Μεταπτυχιακές εργασίες
 • Φοιτητικά μαθήματα
 • Στατιστικές αναλύσεις
 • Εργασίες σεμιναρίων τελειόφοιτων

Επίσης αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των φοιτητών σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, τα οποία γίνονται εξ’ αποστάσεως και έχουν τη μορφή ιδιαίτερου μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε φοιτητές σε Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Συμπληρώστε άμεσα την δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και άμεσα κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες.