DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΕΑΠ, απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).

Η επιστολή της Π.Ο.Ε.Σ. αναλυτικά

Κύριε Υπουργέ.

Όπως έχουμε αναδείξει κατά το παρελθόν, το ΥΠΕΘΑ διατηρεί σε ένα άτυπο καθεστώς επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ομηρίας τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΣΣΥ, τα οποία αν και εισάγονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέρχονται ως απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας (δηλαδή επιπέδου ΙΕΚ).

Το γεγονός της μη ύπαρξης ισοτιμίας στο πτυχίο των ΑΣΣΥ σε σχέση με αντίστοιχα εκπαιδευτικά τεχνολογικά ιδρύματα, δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση σε πλήθος άλλων συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων (όπως της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση ή τη συμμετοχή σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας), εξωθεί πολλά στελέχη (εξ ΑΣΣΥ) στην, όχι ανέξοδη, λύση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 1 του (α) σχετικού είναι ΑΕΙ.

Τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη καταφεύγουν σε τέτοιες λύσεις ώστε να απεμπλακούν από την, δυστυχώς, τοξική και αδιέξοδη καθημερινότητα των ΕΔ, τους έχουμε τεκμηριώσει κατ’ επανάληψη κατά το παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, ευελπιστώντας ότι η νέα Ηγεσία θα τους αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που αρμόζει στην περίσταση.

Εντούτοις, όπως διαπιστώνουμε από πλήθος διαμαρτυριών που καταφθάνουν στην Ομοσπονδία μας, στο ΕΑΠ υφίστανται προπτυχιακοί κύκλοι σπουδών που δεν παρέχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτων άλλων ΑΕΙ (και συγκεκριμένα των σπουδών στον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Πολιτισμό). Το γεγονός αυτό καθιστά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ διπλά ομήρους και διπλά θιγόμενους μέσα από μια αδιανόητη πρωτοτυπία, αφού, καθίστανται απόφοιτοι μιας Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κι ενός ΑΕΙ δίχως να έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα για καμία εκ των δύο, γεγονός που καθιστά ακόμα και τα ίδια τα πτυχία (από ακαδημαϊκής απόψεως) δίχως ουσιαστική αξία και αντίκρισμα!

Ανωτέρω γεγονός αποδεικνύεται από τον αποκλεισμό των στρατιωτικών (όπως και των λοιπών αποφοίτων) από επίσημες διαδικασίες του ΑΣΕΠ κατά τις οποίες ουδένα πτυχίο τους αναγνωρίζεται όπως πραγματικά είναι, στο πλαίσιο παραλείψεων στο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμες. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στη μη ύπαρξη αντιστοιχίας κωδικών ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Επί τούτου, οφείλουμε να επισημάνουμε το θέατρο του παραλόγου στην πλήρη του έκταση:

α.   Τόσο με τα άρθρα 1-2 του (β) σχετικού, όσο από την πρόβλεψη του παραρτήματος «Α» του (στ) σχετικού [στην Ειδικότητα «3. ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών» της περίπτωση 7 (ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών) του Τομέα «Θ» (Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών)], θα έπρεπε να κατοχυρώνονται εκ των πραγμάτων τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των προαναφερθέντων προπτυχιακών κύκλων σπουδών. Ωστόσο, στην πράξη η ισοτιμία/ισοδυναμία αναιρείται από τη μη ρητή αναφορά αμφοτέρων κύκλων σπουδών, που πιθανώς να εμπίπτει σε ασάφεια στις υφιστάμενες περιγραφές.

β.   Σύμφωνα με το άρθρο 164 του (ε) σχετικού παρέχεται πλήρης ισοτιμία στα πτυχία των Κολλεγίων με αυτά των ΑΕΙ. Προηγουμένως είχε χορηγηθεί ισοδυναμία επαγγελματικών προσόντων στους αποφοίτους Κολλεγίων με αυτούς των ΑΕΙ, με το άρθρο 50 του (δ) σχετικού. Εν λόγω συνδυαστική νομοθέτηση είναι εμφανώς σκανδαλώδης εις βάρος ενός αναγνωρισμένου δημοσίου ΑΕΙ και θεωρούμε ότι εναντιώνεται στην Αρχή της Αναλογικότητας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, την στιγμή που απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών (δηλαδή εκτός συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων) απολαμβάνουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΑΕΙ (συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας πτυχίου), οι απόφοιτοι του ΕΑΠ των επίμαχων κύκλων σπουδών εξαιρούνται.

Ειδικώς επί του ζητήματος της Αρχή της Αναλογικότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ 2018/958, συνδυαστικά με το Σύνταγμα της Ελλάδος, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίσα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και έναντι επαγγελματικής αναγνώρισης αλλά και εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι δεν δύναται να δικαιολογηθεί η διακριτή αντιμετώπιση των στρατιωτικών αποφοίτων των ανωτέρων κύκλων σπουδών του ΕΑΠ, και μάλιστα σε δύο επίπεδα, αφενός έναντι αποφοίτων άλλων κύκλων σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου και αφετέρου, ακόμα σοβαρότερα, έναντι αποφοίτων Σχολών της ιδίας εκπαιδευτικής βαθμίδας (της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι,  ως μας έχει γνωσθεί, η Διοίκηση του ΕΑΠ έχει υποβάλλει κατά το παρελθόν προτάσεις διευθέτησης του θέματος, οι οποίες όμως δεν υιοθετήθηκαν για λόγους που αδυνατούμε να  κατανοήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, για το μεν πρόγραμμα σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (το οποίο με την υπ’ αριθμ. 593/18-5-2023 συνεδρίαση της Διοικούσα Επιτροπής μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός») είχε προτείνει την ένταξή του στον κωδικό ΠΕ78, ενώ για τις σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό είχε προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστού κωδικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ενώνουμε τη φωνή μας, αφενός με τη Διοίκηση του ΕΑΠ, αφετέρου με τους φοιτητές και τους αποφοίτους εν λόγω προπτυχιακών κύκλων σπουδών (στρατιωτικών και μη), και ζητάμε την οριστική επίλυση του ζητήματος και προκειμένου το (στ) σχετικό να έχει ισότιμη εφαρμογή. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την καθ’ αρμοδιότητα ανάληψη ενεργειών για:

α.   Την πάγια ένταξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός» στον κωδικό ΠΕ78 ή οιονδήποτε άλλον κωδικό κριθεί καταλληλότερος.

β.   Τη δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

γ.   Την τροποποίηση στην Ειδικότητα «3. ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών» της περίπτωση 7 (ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών) του Τομέα «Θ» (Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο παράρτημα «Α» άρθρου 17 του (στ) σχετικού ως εξής:

«Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πηγή: poes.gr