DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Πως γράφω Βιβλιογραφία APA Style

Όταν γράφουμε μια εργασία ή ένα επιστημονικό κείμενο, είναι απαραίτητες οι επιστημονικές πηγές για την τεκμηρίωση των γραφόμενων. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχουν κάποια πρότυπα συγγραφής, στόχος των οποίων είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων του εκάστοτε κλάδου. Δύο πολύ συνηθισμένα είναι το APA Style και το Harvard Style. Τα πρότυπα αυτά αφορούν στη δομή, στα σημεία στίξης, στις συντμήσεις, στην δημιουργία πινάκων, στην επιλογή επικεφαλίδων, στην σύνταξη παραπομπών και στην παρουσίαση  στατιστικών δεδομένων. Το APA Style αναπτύχθηκε πριν από 80 χρόνια από ομάδα καθηγητών των κοινωνικών επιστημών και στόχο είχε την καθιέρωση των ανωτέρω προτύπων συγγραφής.

Αναλυτικοί Οδηγοί στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET

Στο ψηφιακή πλατφόρμα του Φοιτητικού Φροντιστηρίου της DeskNET, θα βρείτε τον πιο πλήρη και ολοκληρωμένο οδηγό παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών για κάθε είδους φοιτητική εργασία/έρευνα (εργασίες εξαμήνου, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές). Όλοι οι τρόποι συνοδεύονται και από τα αντίστοιχα παραδείγματα.

Είδη Βιβλιογραφικών Παραπομπών

Το συγκεκριμένο άρθρο – οδηγός εστιάζει αποκλειστικά στον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο συντάσσονται οι βιβλιογραφικές παραπομπές. Οι τελευταίες αποτελούνται από δύο μέρη, τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) ή Εντός Κειμένου Παραπομπές (in – Text citations) και τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.) . Οι in-text citations βρίσκονται μέσα στο κυρίως κείμενο και αφορούν κατά βάση τα στοιχεία του συγγραφέα και του έτους έκδοσης της πηγής προς την οποία γίνεται η αναφορά. Σε αντίθεση, οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές, εμφανίζονται αλφαβητικά, σε μια λίστα στο τέλος της εργασίας, με τα πλήρη στοιχεία της πηγής, έτσι ώστε να μπορεί o αναγνώστης να λάβει κατεύθυνση για περαιτέρω έρευνα. Οι αναφορές που υπάρχουν στις Παρενθετικές Παραπομπές οφείλουν να βρίσκονται και στις Βιβλιογραφικές παραπομπές και αντίστροφα. Εξαιρούνται δύο περιπτώσεις: α) η ηλεκτρονική επικοινωνία (email) και β) οι ιστότοποι, που παρουσιάζονται μόνο στις παρενθετικές παραπομπές και όχι στις βιβλιογραφικές. Αν θεωρηθεί απαραίτητο από τον ερευνητή/συγγραφέα να δοθούν συμπληρωματικές σημειώσεις ή επεξηγήσεις, τότε αυτό μπορεί να γίνει μέσω των υποσημειώσεων (footnotes/endnotes). Η χρήση των τελευταίων δεν συνίσταται στο APA style.

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε γενικές πληροφορίες για τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές και τις Παρενθετικές Παραπομπές. Παρατίθενται περιπτώσεις τύπων πηγών όπου δίνονται κάποιοι βασικοί κανόνες. Στο portal του Φοιτητικού Φροντιστηρίου της DeskNET, μπορείτε να βρείτε αναλυτικούς οδηγούς για όλα τα είδη βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Παρενθετικές Παραπομπές – in-text citations

Πλήρης οδηγός για in-text citations
Πλήρης οδηγός για in-text citations

Στις παρενθετικές παραπομπές, όταν αναφέρεται ο τίτλος και εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας, γράφεται το πρώτο γράμμα κάθε λέξης που αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) γράμματα (π.χ. Management of Energy). Σε αυτά περιλαμβάνονται και λέξεις πιο μικρές, οι οποίες μπορούν να είναι ρήματα, αντωνυμίες, ουσιαστικά, επίθετα ή επιρρήματα (π.χ. Why Economics Is Not Yet a Science).

 

Σύνθετες λέξεις που χωρίζονται με ενωτικό, γράφονται και οι δύο με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Κοινωνιο-Γνωστική Προσέγγιση και Διδακτικές Διαδικασίες της Μάθησης των Φυσικών και Λογικό-Μαθηματικών Εννοιών στο Σχολείο). Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη λέξη που ακολουθεί μια παύλα ή άνω κάτω τελεία (π.χ. Εμπόριο: Θεωρία, πολιτική, management).

Οι τίτλοι ολόκληρων έργων (βιβλία, συλλογές, τηλεοπτικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ ή άλμπουμ) γράφονται σε πλάγια γραφή ή υπογραμμισμένοι (π.χ. Game of Thrones). Μέσα σε εισαγωγικά γράφονται τίτλοι μέρους έργων (άρθρα περιοδικών, επεισόδια τηλεοπτικών σειρών ή τραγούδια). (π.χ. “This Is a Man’s World”).

Όταν χρησιμοποιείται αυτολεξεί απόσπασμα από μια πηγή στο έργο του ερευνητή, το απόσπασμα αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά «». Ο συγγραφέας, το έτος και οι σελίδες αναγράφονται σε παρένθεση στο τέλος της φράσης [π.χ. «Ο διοικητής προϊόντος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ του κάθε προϊόντος για το οποίο είναι υπεύθυνος» (Πανηγυράκης, 2003, σ.220).]

Σε περίπτωση που παραφράζονται τα γραφόμενα ή η ιδέα μιας πηγής, τότε αναφέρεται ο συγγραφέας και το έτος (και προαιρετικά οι σελίδες). (π.χ. Σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (2003), ένα από τα καθήκοντα του διοικητή προϊόντος είναι ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ για το κάθε προϊόν που εμπίπτει της ευθύνης του.)

Με σύνδεση στην πλατφόρμα μας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήρεις και αναλυτικούς οδηγούς για όλα τα ήδη βιβλιογραφικών αναφορών.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές καταχωρούνται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου. Ωστόσο αυτό γίνεται με συνέχεια στην αρίθμηση των σελίδων, με ειδικό τίτλο «Βιβλιογραφικές Αναφορές». Ο τίτλος μπαίνει στην αρχή της σελίδας με στοίχιση στο κέντρο, χωρίς εισαγωγικά. Επίσης δεν υπογραμμίζεται και χωρίς έντονη ή πλάγια γραφή. Η μορφή της λίστας είναι αλφαβητική, σε διπλό διάστιχο και η γραμματοσειρά που προτείνεται είναι η Times New Roman μεγέθους 12.

  • Κάθε γραμμή ξεκινά με εσοχή πέντε διαστημάτων από το αριστερό περιθώριο.
  • Τα ονόματα των συγγραφέων αναστρέφονται (μπαίνει πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος).
  • Οι εγγραφές στην λίστα καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά, με βάση το επίθετο του 1ου συγγραφέα ή του τίτλου, εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας.
  • Στην περίπτωση των άρθρων, κεφαλαίων και βιβλίων, το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου γράφεται με κεφαλαίο, όπως επίσης και αυτό της λέξης που ακολουθεί μετά από παύλα και άνω τελεία. Στην περίπτωση των τίτλων περιοδικών, το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γράφεται με κεφαλαίο.
  • Τα βιβλία εμφανίζονται σε πλάγια γραφή (italics), όπως και οι τίτλοι των περιοδικών, καθώς και οι αριθμοί των τόμων.
  • Σε περίπτωση που ένας τίτλος πηγής δεν περιλαμβάνεται στο APA style, προτείνεται προσαρμογή στους κανόνες του πιο παραπλήσιου τύπου πηγής.

Ακολουθεί δείγμα που περιλαμβάνει παραδείγματα παραπομπών που αναφέρθηκαν στον οδηγό. Η μορφή με την οποία εμφανίζονται είναι η προβλεπόμενη με βάση τους κανόνες της APA style.

Παράθεση Βιβλιογραφικών Αναφορών από συγγραφέα της DeskNET
Παράθεση Βιβλιογραφικών Αναφορών κατα APA από συγγραφέα της DeskNET

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET, είμαστε στην διάθεσή σας για πλήρη υποστήριξη σε οποιοδήποτε στυλ βιβλιογραφικών αναφορών απαιτεί η συγγραφή της εργασίας σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες σε οποιοδήποτε αίτημά σας.