DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
ΕΑΠ

Προκήρυξη από το ΕΑΠ: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την αγορά ακινήτου στο κέντρο της Πάτρας, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη από το ΕΑΠ: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 (Α΄ 212) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την αγορά ενός ακινήτου στο κέντρο της πόλης των Πατρών, επιφάνειας από 450 τ.μ. έως 650 τ.μ., για την κάλυψη των διοικητικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λοιπών ακαδημαϊκών αναγκών του Ε.Α.Π. με συνολικό προϋπολογισμό, κατ’ ανώτατο όριο τις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (550.000,00€).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ακίνητα που διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη ιδιοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Ακίνητο που δεν θα διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών θα απορρίπτεται.

Το προσφερόμενο προς αγορά ακίνητο κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς θα πρέπει να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον/στους συμμετέχοντα/συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, να είναι ελεύθερο από ενεργή σύμβαση μίσθωσης επαγγελματικής ή ιδιωτικής (αποδεικνυόμενα τούτα δια των εγγράφων και δηλώσεων, που αναγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα και που θα υποβληθούν με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που ορίζονται ειδικότερα στην παρούσα διακήρυξη) και να μπορεί να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικής ενέργειας – τηλεπικοινωνιών). Ομοίως, κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε χρηματική απαίτηση, που συνδέεται με νομικό ή πραγματικό ελάττωμα βάρος (υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση και διεκδίκηση)], καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη, που μπορεί να επηρεάσει την νομική κατάσταση του ακινήτου, η οποία είναι αναγκαίο όπως εξοφληθεί στο ακέραιο, με κάθε νόμιμο τρόπο, πριν την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς.

  • Χρόνος διενέργεια του διαγωνισμού: Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Έναρξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16/11/2023
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/12/2023 και ώρα 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή/και αλλοδαπά, Ν.Π..Δ.Δ., κάθε μορφής, ιδιοκτήτες (συνιδιοκτήτες) έχοντες δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί του κτιρίου/ακινήτου.

Είναι ευνόητο, και επισημαίνεται ειδικώς, ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά για την αγορά ακινήτου σε περίπτωση κοινωνίας, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη μειοδοτική διαδικασία όλοι οι συνιδιοκτήτες και κάθε ένας από αυτούς να είναι συγκύριος, συγκάτοχος και συννομέας του αδιαιρέτου ποσοστού του, ενώ αυτό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση ή διεκδίκηση.

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμμετέχει με μία μόνο προσφορά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το εικοστό του προϋπολογισμού, ευρώ 27.500,00€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα, έως και πέντε (5) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Τα τεύχη είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.eap.gr/news/service-gazette/

Πηγή: eap.gr