DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα από το Κ.Ε.Δ.Ι.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. “Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση”

Το πρόγραμμα προσφέρει έξτρα επιμόρφωση διάρκειας 10 ωρών με τίτλο “Προσαρμογή διδακτικού υλικού για την διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες”. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια του προγράμματος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14.11.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος Προγράμματος: «Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση»
Συνολική διάρκεια: 450 ώρες και 36 εβδομάδες
Ημερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος: 15/11/2021 – 16/08/2022
Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως
Θεματικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Επιστημών

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Δομές και Λειτουργία
 • Συμπερίληψη και Διεπιστημονικότητα στην Εκπαίδευση
 • Ορισμός και διαφοροδιάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με ΕΜΔ – Ενίσχυση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά και εφήβους με ΕΜΔ
 • Συνιστώσες της αναγνωστικής δεξιότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση)
 • Διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα. Αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού
 • Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
 • Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μετάβαση στην αγορά εργασίας. Πολιτικές για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Λειτουργικές διευθετήσεις και δομικές προσαρμογές
 • Συμβουλευτική γονέων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία
 • Εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού
 • Προβλήματα ενδοσχολικής βίας- Πρόληψη και προτάσεις παρέμβασης
 • Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα ακοής
 • Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας
 • Προβλήματα παιδιών με ζητήματα όρασης/τύφλωση. Παρουσίαση Braille
 • Διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 • Εκπαίδευση χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών
 • Μεθοδολογία έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών
 • Σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Εργασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η φιλοσοφία του Μοριοδοτούμενου Προγράμματος Σπουδών βασίζεται σε ερευνητικά πορίσματα παιδαγωγικών και ψυχολογικών ερευνών που τεκμηριώνουν ότι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου είναι το πλέον κατάλληλο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συνεκπαίδευση μέσα από την ένταξη στο κοινό σχολείο διασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών και προσφέρει κατάλληλες ευκαιρίες αγωγής, μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης ατόμων με διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες. Το «Σχολείο για Όλους» αποτελεί τη βάση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, δεδομένου ότι το συν-εκπαιδευτικό πλαίσιο συγκροτεί το μαθησιακό και κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο για όλες τις προοδευτικές αλλαγές και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
Αποτελεί μια συνθετική πρόταση επιμόρφωσης σε όλες τις κατηγορίες και τους τύπους ειδικών αναγκών. Συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση τη ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη. Είναι ένας οδηγός αξιολόγησης και αντιμετώπισης σε επίπεδο ανάπτυξης, μάθησης, διδασκαλίας και ένταξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες στη γενική τάξη και στην κοινότητα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική ενημέρωση γύρω από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο: Αξιολόγησης, ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης, και συμβουλευτικής για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
Επιπλέον, η περιγραφή του αντικειμένου περιλαμβάνει νέες προσεγγίσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διεθνώς, όπως τη νευροεπιστημονική προσέγγιση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την ψηφιακή τεχνολογία, την ειδική αποκατάσταση και φροντίδα υγείας κ.ά.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε ένα αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχει ολιστική πληροφόρηση και πρακτική κατάρτιση σε θεωρητικές αρχές, βασικές τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από αναλύσεις περιπτώσεων, εμπειρίες-αφηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, προγράμματα παρέμβασης, εξατομικευμένα παραδείγματα, κ.ά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε όσους/ες αναπληρωτές/τριες και αδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους πίνακες.
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων.
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού.
 • Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Πολιτικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
 • Σε όσους/ες θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, στις μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές, στην διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στα προβλήματα συμπεριφοράς βρεφών και παιδιών, στη ΔΕΠ-Υ, στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, στη διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη, στη διαχείριση των χαρισματικών παιδιών, στην αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας, στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις πρακτικές ενταξιακής Εκπαίδευσης.
 • Σε όσους/ες φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην ΕΑΕ και άλλα πάνω στις επιστήμες της αγωγής και στα παιδαγωγικά.
 • Ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της αποκατάστασης.
 • Σπουδαστές/στριες και ερευνητές/τριες.
 • Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μονάδων υγείας καθώς και εργαζομένους/ες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Στελέχη στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Φορείς οργανώσεων ΑΜΕΑ και Φίλους της Εκπαίδευσης.
 • Λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας π.χ. ιερείς, κατηχητές, εθελοντές ανθρωπιστικών οργανώσεων κ.λπ.
 • Γονείς και φροντιστές ΑΜΕΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο https://kedivim.eap.gr/

Πηγή: eap.gr