DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Επιστημονικό άρθρο

Επιστημονικό άρθρο είναι το κείμενο που δημοσιεύεται σε ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (επιστημονικό περιοδικό, site, οργανισμό κ.α.) και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έρευνα που έχει γίνει. Στόχος του είναι η διάδοση της θεωρίας του συντάκτη στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Γενικές οδηγίες

 • Τίτλος άρθρου: Σαφής, συνοπτικός και να αποδίδει πλήρως το περιεχόμενο του άρθρου.
 • Περίληψη: Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει διεξαχθεί
 • Λέξεις κλειδιά (keywords): Οι λέξεις κλειδιά αναγράφονται στο κάτω μέρος της σελίδας και ακολουθούν τον τίτλο και την περίληψη. Πρόκειται για χαρακτηριστικές λέξεις του περιεχομένου της εργασίας.
 • Εισαγωγή: Σαφής διατύπωση της μεθοδολογίας και αιτιολόγηση της μελέτης που έγινε.
 • Κύριο μέρος: Αναλυτική περιγραφή του θέματος και της μεθοδολογίας, καθώς και ανάλυση των δεδομένων.
 • Αποτελέσματα: Σαφής περιγραφή των αποτελεσμάτων της μελέτης με πίνακες, γραφήματα, κ.α. καθώς και αναφορά του κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά.
 • Συζήτηση: Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με άλλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί.
 • Συμπεράσματα: Συνοπτική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύνδεσή τους με τους αρχικούς στόχους.
 • Βιβλιογραφικές αναφορές: Αναλυτική λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Η έκταση του θα πρέπει να προσεγγίζει τις 2.500 λέξεις ή τις οχτώ σελίδες αντίστοιχα με απόκλιση 10%. Προτεινόμενη γραμματοσειρά είναι η γραμματοσειρά Times New Roman Greek με μέγεθος 12. Το διάστιχο παραγράφου ρυθμίζεται σε 1,5, τα περιθώρια σε 2,5 εκ. από κάθε πλευρά της σελίδας και οι διαστάσεις χαρτιού σε Α4.
Οι ενότητες και υποενότητες θα πρέπει να φέρουν τίτλο και αρίθμηση και η γραμματοσειρά των τίτλων θα πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή του υπόλοιπου κειμένου.
Τα γραφήματα και οι πίνακες τοποθετούνται είτε μέσα στο κείμενο είτε στο τέλος της εργασίας σαν παράρτημα (όταν είναι μεγάλα σε έκταση). Σε κάθε περίπτωση φέρουν λεζάντα και αύξουσα αρίθμηση και σε περίπτωση που ο πίνακας προέρχεται από άλλη πηγή, αναφέρεται η πηγή.

Το επιστημονικό άρθρο πρέπει να γράφεται με αντικειμενικότητα και χρήση επιστημονικής γλώσσας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν συντακτικά, γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη.

Κριτήρια δημοσίευσης επιστημονικού άρθρου

Οι κριτές θεωρούν τα εξής πέντε κριτήρια ως τα πιο σημαντικά όταν αποφασίζουν να δεχθούν ένα γραπτό προς δημοσίευση:

 1. τη σημασία, τη χρονική στιγμή, τη συνάφεια, και τη συχνότητα του προβλήματος στο οποίο αυτό επικεντρώνεται
 2. την ποιότητα του τρόπου γραφής (π.χ. να είναι καλογραμμένο, ξεκάθαρο, σαφές, εύκολα κατανοητό και λογικό)
 3. τον σχεδιασμό μελέτης που έχει εφαρμοστεί (π.χ. ότι ο σχεδιασμός ήταν ο κατάλληλος, ότι ήταν ενδελεχής και περιεκτικός)
 4. τον βαθμό στον οποίο η βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν προσεκτική, επικεντρωμένη και ενημερωμένη
 5. τη χρήση ενός επαρκώς μεγάλου δείγματος.

Κριτήρια απόρριψης επιστημονικού άρθρου

 1. να έχει ακατάλληλα, ελλειπή ή ανεπαρκώς περιγραφόμενα στατιστικά στοιχεία
 2. να έχει γίνει υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων
 3. να έχει γίνει χρήση ακατάλληλων, μη βέλτιστων ή ανεπαρκώς περιγραφόμενων πληθυσμών ή εργαλείων
 4. να έχουν χρησιμοποιηθεί μικρά ή μεροληπτικά δείγματα
 5. το κείμενο να είναι κακογραμμένο ή δύσκολα κατανοητό.

Αυτές είναι γενικές οδηγίες για τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι ακριβείς απαιτήσεις και οι συστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιστημονικό τομέα ή το περιοδικό στο οποίο στοχεύετε για δημοσίευση. Γι’ αυτό, συνίσταται η αναφορά στις οδηγίες του συγκεκριμένου περιοδικού ή να συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα στον επιστημονικό τομέα σας.

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειάζεστε.

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας