DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών σας και η συγγραφή της, αποτελεί απόδειξη των γνώσεων που έχετε λάβει. Τα βήματα που ακολουθούν εξηγούν πώς να γράψετε μια πτυχιακή εργασία, ανεξάρτητα από την ειδικότητά σας.

Διεξαγωγή έρευνας

Ανεξάρτητα από την ειδικότητά σας, είναι σημαντικό να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα στην πρόσφατη βιβλιογραφία, προτού ξεκινήσετε τη συγγραφή. Η σε βάθος έρευνα, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ιδέες σας και να αναπτύξετε μια σαφή επιχειρηματολογία.

Σχεδιασμός της δομής

Η τελική δομή της πτυχιακής σας εξαρτάται από διάφορα στοιχεία, όπως το θέμα και η θεωρητική προσέγγιση. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες οι εργασίες είναι συνήθως δομημένες σαν μεγάλης έκτασης δοκίμιο. Σε περίπτωση ερευνητικής προσέγγισης, χρειάζεται μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση και συμπεράσματα σε έρευνα που έχετε διεξάγει.

Συγγραφή εργασίας

Ξεκινήστε με τη συγγραφή της εργασίας σας, ακολουθώντας τα κεφάλαια που έχετε καταγράψει στη δομή της. Το να προσπαθείτε να γράψετε ολόκληρη την πτυχιακή σας με τη μία είναι μια δύσκολη πνευματική εργασία, οπότε ο διαχωρισμός της σε πιο εφικτά τμήματα την κάνει πιο εύχρηστη. Το να κάνετε κάθε ενότητα μια αυτοτελή συζήτηση που συμβάλλει στην κύρια δήλωση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση της ανάγνωσης. Θυμηθείτε να επαναλαμβάνετε το κύριο επιχείρημά σας, ώστε το κείμενό σας να είναι συνεκτικό, αλλά προσπαθήστε να αποφύγετε τις περιττές επαναλήψεις.

Μεθοδολογία έρευνας

Μια καλή πτυχιακή εργασία διατυπώνει μια σαφή άποψη που βασίζεται σε στοιχεία που έχει συλλέξει ο συγγραφέας και τα εντάσσει σε προηγούμενες σκέψεις. Να επιδείξετε πλήρη επίγνωση των υφιστάμενων μελετών και θεωριών σε ειδική ενότητα ή κατά τη διάρκεια άλλων συζητήσεων. Κρίνετε τις βασικές δημοσιεύσεις όπου χρειάζεται και προσδιορίστε ονομαστικά τους μελετητές με τους οποίους διαφωνείτε. Συζητήστε πλήρως τις μεθοδολογικές σας προσεγγίσεις και διευκρινίστε πώς και γιατί τα αποδεικτικά στοιχεία σας οδηγούν στα κύρια συμπεράσματά σας σε σχέση με προηγούμενες μελέτες.

Συγγραφή εισαγωγής και συμπερασμάτων

Η εισαγωγή και το συμπέρασμα της πτυχιακής σας, εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς, καθώς εισάγουν τις σκέψεις σας και ολοκληρώνουν τις δηλώσεις σας. Προσπαθήστε να τα αφήσετε για το τέλος, καθώς το σώμα της εργασίας σας, είναι πιθανό να αλλάξει μέσα από πολλά προσχέδια κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. Μια καλή εισαγωγή προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη, παραπέμπει σε προηγούμενες έρευνες, υποδεικνύει τη σημασία των ιδεών σας και εισάγει την κύρια θέση σας. Ένα καλό συμπέρασμα εδραιώνει τις ιδέες σας, επαναλαμβάνει τη θέση σας, εξετάζει τις συνέπειές της και ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με μελλοντικές έρευνες και ιδέες.

Συγγραφή αναφορών και βιβλιογραφίας

Προσθέστε τις παραπομπές σας με το σύστημα που σας έχει ζητηθεί από τη σχολή, όπως APA, Harvard, κ.α.. Συμπεριλάβετε κάθε πηγή στην οποία αναφέρεστε στην εργασία σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε βιβλιογραφία στο τέλος της πτυχιακής για τυχόν πηγές έρευνας στις οποίες δεν αναφερθήκατε άμεσα. Ελέγξτε δύο φορές τις παραπομπές για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αναφερθεί σε κάθε πηγή που συμπεριλάβατε και αφαιρέστε τυχόν υποσημειώσεις που διαγράψατε κατά τη διάρκεια της συγγραφής.

Προσθέστε τα τελευταία τμήματα

Προσθέστε τις τελικές ενότητες, όπως περίληψη, ευχαριστίες και παραρτήματα. Οι ευχαριστίες σας ευχαριστούν τους συνεργάτες, τους προϊσταμένους, τους φίλους και τους συναδέλφους που σας βοήθησαν στη συγγραφή του εγγράφου. Η περίληψη, η οποία είναι συνήθως μικρότερη από 500 λέξεις, παρέχει μια περίληψη της εργασίας σας με τα σημαντικότερα σημεία. Εάν υπάρχει υλικό που δεν είναι άμεσα σχετικό με την κύρια δήλωσή σας, αλλά προσθέτει πολύτιμο πλαίσιο, μπορείτε να το συμπεριλάβετε σε ένα παράρτημα. Ενδέχεται να υπάρχει ένα όριο αριθμού λέξεων για τα παραρτήματα, ανάλογα με τον τομέα και τις απαιτήσεις υποβολής.

Διορθώστε και υποβάλετε την πτυχιακή

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας, διαβάστε την και ελέγξτε αν υπάρχουν τμήματα που θα θέλατε να ξαναγράψετε. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αρκετά προσχέδια πριν από την υποβολή της τελικής εργασίας, οπότε μη φοβάστε να κάνετε αλλαγές. Μόλις είστε ικανοποιημένοι με το κείμενο, διαβάστε το για να ελέγξετε για τυχόν ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη. Ελέγξτε ότι έχει μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και υποβάλετε το κείμενο για αναθεώρηση.

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Στη DeskNET, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τον φοιτητή σε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της φοιτητικής του καθημερινότητας, τις φοιτητικές του εργασίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υποστήριξη για την εργασία σε κάθε πεδίο και εγγυόμαστε συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης.

Σε συνεργασία με τους πλήρως καταρτισμένους καθηγητές μας, παρέχουμε απαράμιλλης ποιότητας συγγραφική υποστήριξη σε παντός είδους φοιτητικές εργασίες. Περιληπτικά στις υπηρεσίες υποστήριξης συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Βοήθεια στη δημιουργία δομής της εργασίας
  • Υποστήριξη κατά τη συγγραφή του θεωρητικού πλαισίου
  • Χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων
  • Μελέτη περίπτωσης – Case study
  • Περίληψη και κριτική ανασκόπηση άρθρων
  • Σχολιασμός βιβλιογραφίας – annotated bibliography
  • Διορθώσεις και βελτιωτικές αλλαγές στην εργασία εξαμήνου που εκπονήσατε
  • Έλεγχο λογοκλοπής του κειμένου που έχετε συγγράψει μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων Plagiarism

Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας και το χρόνο παράδοσης.

Συμπληρώστε άμεσα την δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσεις για το κόστος.