DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική και η έναρξη συγγραφής τους μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις στην αρχή:

 • Πώς ξεκινάτε τη διατριβή σας
 • Πώς τη δομείτε
 • Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιέχουν τα επιμέρους κεφάλαια

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις για τη δομή της διπλωματικής σας εργασίας, γι’ αυτό και το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι να ζητήσετε οδηγίες για τις απαιτήσεις του προγράμματός σας.

Δομή διπλωματικής εργασίας

Περίληψη

Η περίληψη είναι η επισκόπηση της διπλωματικής σας και είναι σύντομη. Αυτή η ενότητα θα πρέπει να αναδεικνύει τα κύρια περιεχόμενα της εργασίας σας , έτσι ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει την ουσία.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή της διπλωματικής σας, παρέχει μια επισκόπηση των βασικών ή κύριων σημείων της. Θα πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Γιατί μελετάται το θέμα
 • Πώς μελετάται το θέμα
 • Τι μελετάται

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο είναι το προσωπικό σας ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και γιατί είναι σχετικό.
Για να απαντήσετε στο “πώς”, θα πρέπει να εξηγήσετε εν συντομία πώς θα επιτύχετε τον ερευνητικό σας στόχο. Κάποιοι προτιμούν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση στο κεφάλαιο των μεθόδων, αλλά μπορείτε να δώσετε μια γρήγορη επισκόπηση εδώ.
Και τέλος, θα πρέπει να εξηγήσετε “τι” μελετάτε. Μπορείτε επίσης να δώσετε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό.
Θα πρέπει να ξαναγράψετε την εισαγωγή μια τελευταία φορά όταν τελειώσετε τη συγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι συνδέεται με το συμπέρασμά σας.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί συχνά μέρος της εισαγωγής, αλλά μπορεί να είναι και ξεχωριστή ενότητα. Πρόκειται για μια αξιολόγηση προηγούμενων ερευνών για το θέμα που δείχνει ότι υπάρχουν κενά τα οποία η έρευνά σας θα προσπαθήσει να καλύψει. Μερικές συμβουλές για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση:

 • Χρησιμοποιήστε ένα ευρύ φάσμα πηγών
 • Δείξτε και τις δύο πλευρές του νομίσματος
 • Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε τους κλασικούς στον τομέα σας
 • Παρουσιάστε τα πάντα με σαφή και δομημένο τρόπο

Μεθοδολογία

Το κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιγράφει τις μεθόδους που επιλέγετε για τη συλλογή δεδομένων, τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων και αιτιολογεί γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δείχνει πώς η επιλογή του σχεδιασμού και των ερευνητικών μεθόδων σας είναι κατάλληλη για την απάντηση του ερευνητικού σας ερωτήματος.
Φροντίστε επίσης να εξηγήσετε ποιες είναι οι παγίδες της προσέγγισής σας και πώς προσπαθήσατε να τις μετριάσετε.

Αποτελέσματα

Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων περιγράφει τι διαπιστώσατε σε σχέση με τα ερευνητικά σας ερωτήματα ή τις υποθέσεις σας. Περιέχει γενικά τα γεγονότα της έρευνάς σας και δεν περιλαμβάνει πολλές αναλύσεις, επειδή αυτές γίνονται κυρίως στο κεφάλαιο της συζήτησης.
Παρουσιάστε με σαφήνεια τα αποτελέσματά σας, χρησιμοποιώντας πίνακες και γραφήματα, ιδίως όταν συνοψίζετε, και να είστε συνεπείς στον τρόπο αναφοράς σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιμείνετε σε μια μορφή για να βοηθήσετε τον αναγνώστη να αξιολογήσει και να συγκρίνει τα δεδομένα.

Συζήτηση

Το κεφάλαιο της συζήτησης περιλαμβάνει τη δική σας ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέξατε, σχολιάζει τα αποτελέσματά σας και εξηγεί τη σημασία τους. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να δείξετε ότι έχετε κατανοήσει τα ευρήματά σας και τη σημασία τους.
Επισημάνετε τους περιορισμούς της μελέτης σας, δώστε εξηγήσεις για απροσδόκητα αποτελέσματα και σημειώστε τυχόν ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Συμπέρασμα

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο. Εδώ επισημαίνετε ότι οι στόχοι της έρευνάς σας έχουν επιτευχθεί. Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε τυχόν περιορισμούς της μελέτης σας και να διατυπώσετε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Θυμηθείτε να ελέγξετε αν έχετε πραγματικά απαντήσει σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις σας σε αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο των συμπερασμάτων θα πρέπει να δείχνει σαφώς τι κάνατε, ποια αποτελέσματα είχατε και τι μάθατε.

Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών

Το φοιτητικό φροντιστήριο της DESKNET, αναλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, από την αρχή έως και την ολοκλήρωσή της. Αναλυτικά:

 • Επιλογή του θέματος (σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει αποφασίσει συγκεκριμένο θέμα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του)
 • Σύνταξη της ερευνητικής πρότασης (κατόπιν συνεννόηση με τον φοιτητή και τις απαιτήσεις του καθηγητή και του Πανεπιστημίου)
 • Εύρεση βιβλιογραφίας (εύρεση πρόσφατων πηγών μέσα από άρθρα, βιβλία, δημοσιεύσεις) κατάλληλης με το θέμα της διπλωματικής εργασίας
 • Δομή περιεχομένων της εργασίας
 • Υποστήριξη στη συγγραφή θεωρητικού μέρους (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή ερευνητικού μέρους και δυνατότητα σύνταξης ερωτηματολογίου
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων
 • Πλήρης υποστήριξη στην μορφοποίηση εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών αναφορών (σε οποιοδήποτε σύστημά επιβάλλουν οι προδιαγραφές του τμήματος)
 • Έλεγχος λογοκλοπής της εργασίας
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση διορθώσεων της εργασίας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που θα δοθούν από τον επιβλέποντα καθηγητή
 • Υποστήριξη στην δημιουργία παρουσίασης powerpoint της εργασίας

Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας και το χρόνο παράδοσης.

Συμπληρώστε άμεσα την δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσεις για το κόστος.