DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η Ειδική Αγωγή είναι μία πρόσφατη σχετικά επιστήμη και ο σκοπός της δημιουργίας της είναι η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο όπου ζουν και την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και απομόνωσής τους.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με ή χωρίς αναπηρία. Με την ειδική αγωγή γίνεται μια προσπάθεια για το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της. και συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε προσφέρεται στο παιδί και έχει βοηθητικό ρόλο, κάτι που πρέπει να δίνεται στο σχολικό πλαίσιο και σ’ όλη την σχολική ζωή του παιδιού.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ειδικής αγωγής, της έχουν αποδοθεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • ειδικές διαγνωστικές, ιατρικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 • ειδικά προγράμματα
 • ειδικούς χώρους
 • ειδικά όργανα και μέσα καθώς και ειδικές τεχνικές διδασκαλίας.

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι σημαντικός και άκρως βοηθητικός στη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού. Μερικοί από τους στόχους που τίθενται στα πλαίσια της ειδικής αγωγής αφορούν στη βελτίωση των εξής δεξιοτήτων:

 • ανάγνωση
 • γραφή
 • κατανόηση ή και απομνημόνευση κειμένου
 • μαθηματικά
 • συγκέντρωση της προσοχής
 • λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 • αυτοεξυπηρέτηση
 • κοινωνικές δεξιότητες.

Ο ειδικός παιδαγωγός ακολουθεί συνήθως τα εξής βήματα:

Κάνει διεξοδική αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα και μη εργαλεία που εξετάζουν όλες τις δεξιότητές του και θέτει τη στοχοθεσία του προγράμματος.
Στη βάση της αξιολόγησης, προετοιμάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να ενισχυθούν οι αδυναμίες του παιδιού.
Οι στόχοι που τίθενται είναι διαβαθμιζόμενης δυσκολίες και συνεχώς εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με τους στόχους του παιδιού. (arsi.gr)

Ετήσια Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ετήσια Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση».

Διάρκεια προγράμματος: 9 Μήνες – 450 ώρες
Έναρξη κύκλου: 22 Σεπτεμβρίου 2023
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παράταση έως 6 Οκτωβρίου 2023

Το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Εξετάζει βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και εκπαίδευσης και εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης. Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ειδική αγωγή – Ευδόκιμος

Το σεμινάριο παρέχεται σε 2 διάρκειες:
Διάρκεια σεμιναρίου 400 ωρών: 3 μήνες
Διάρκεια σεμιναρίου 800 ωρών: 6 μήνες

Ενότητες σεμιναρίου

• Εισαγωγή
• Νομικό πλαίσιο και δομές
• Δυσλεξία
• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Χαρισματικά παιδιά
• Άλλες μαθησιακές δυσκολίες
• Ειδική αγωγή στην εκπαίδευση
• Ειδική αγωγή στην οικογένεια
• Η τεχνολογία στην ειδική αγωγή
• Αξιολόγηση και διάγνωση
• Παρεμβάσεις
• Αυτοαξιολόγηση

Πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Ειδικής Αγωγής – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ειδική Αγωγή αποτελεί προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας στον 21ο αιώνα και τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό τον τομέα. Σεβόμενοι τα παιδιά με αναπηρίες και Ειδικές Εκπ. Ανάγκες , τα προγράμματά μας προσφέρουν περισσότερα από ένα τυπικό e-learning, οργανώνοντας live τηλεμαθήματα προαιρετικής παρακολούθησης με έμπειρους και αναγνωρισμένους επιμορφωτές. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εντρυφήσουν στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες πρακτικής φύσης, καθιστώντας τους πραγματικά ικανούς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών με Ειδικές Εκπ. Ανάγκες.

Προγράμματα εξ αποστάσεως

Επιμορφωτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας και διευρύνοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω δια ζώσης, μεικτής και ηλεκτρονικής μάθησης, προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: 11/09/2023 – 08/10/2023
Περίοδος μαθημάτων: 25/09/2023 – 25/06/2024
Διάρκεια: 9 μήνες – 440 ώρες

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση και παρέμβαση

Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: 11/09/2023 – 08/10/2023
Περίοδος μαθημάτων: 25/09/2023 – 25/06/2024
Διάρκεια: 9 μήνες – 440 ώρες

Ειδική Αγωγή:Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία στην πρώτη και δεύτερη ξένη γλώσσα

Περίοδος αιτήσεων εγγραφών: 15/06/2023 – 22/10/2023
Περίοδος μαθημάτων: 09/10/2023 – 12/05/2024
Διάρκεια: 7 μήνες – 308 ώρες

Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημ. Έναρξης: 25/09/2023
Εγγραφές έως: 27/09/2023
Διάρκεια: 400 Ώρες

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου νέο κύκλο στο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο πάνω στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά όλους του εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το νόμο μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών (2 ΜΟΡΙΑ), 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις Τ.Ε. και Δ.Ε. αλλά και για κρίσεις στελεχών καθώς εντάσσει παράλληλα και στους επικουρικούς πίνακες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταπιάνεται με τις βασικές έννοιες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή με τις κατηγορίες τη Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, την ανίχνευσή τους και την αξιολόγηση τους.

Παράλληλα ο επιμορφούμενος θα εμβαθύνει στα Χαρακτηριστικά και την εκπαιδευτική διαχείριση μεταξύ άλλων και των παρακάτω:

 • Νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN & σύνδρομο WILLIAMS
 • Αναπηρίες: κινητικές – αισθητηριακές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Τέλος οι επιμορφούμενοι στο Γ’ Μέρος θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες, με την οργάνωση και λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, με τις Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση Ε.Ε.Α, με τις πρακτικές συμπεριληψης και τα τμήματα ένταξης

Ειδική Αγωγή – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιτήσεις: έως 29 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια: 9 μήνες (400 ώρες)

Το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) ξεκινάει εξ αποστάσεως και ασύγχρονα το νέο μοριοδοτούμενο 9μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης πάνω στην Ειδική αγωγή που αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εξειδικευτούν στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής αλλά και να λάβουν τη μέγιστη μοριοδότηση για διορισμούς και προσλήψεις και για τους δύο Πίνακες.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το βασικό εννοιολογικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Α.Ε. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην εκπαίδευση μαθητών με συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών αναγκών (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, αισθητηριακές αναπηρίες, κλπ). Τέλος το τρίτο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των μαθητών με Ε.Ε.Α όπως είναι οι πρακτικές συμπερίληψης, η χρήση των ΤΠΕ στην Ε.Α.Ε, η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης κοκ.