DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ: Προγράμματα (ΠΜΣ) με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2024

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσφέρει 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2024 και συγκεκριμένα τα ΜΠΣ «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 20η Ιουνίου 2023 και ώρα 11.59 π.μέως την 4η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ. Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2024.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το σύστημα υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τον Ιανουάριο του 2024.

1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού.
Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού.

Διάρθρωση

1ο Εξάμηνο

 • ΑΣΚ50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ
 • ΑΣΚ51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος
 • ΑΣΚ52 Ιστορία της Φυσικής Αγωγής

2ο Εξάμηνο

 • ΑΣΚ53 Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής
 • ΑΣΚ54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών
 • ΑΣΚ55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους

3ο Εξάμηνο

 • ΑΣΚ60 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα
 • ΑΣΚ61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους
 • ΑΣΚ62 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου

4ο Εξάμηνο

 • ΑΣΚ63 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία και το ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική κοινωνία, να αναλύουν κριτικά τη συνθετότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, να εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας, προκειμένου να προσεγγίσουν κρίσιμους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος , να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία/μέσα για την εκπόνηση, σύνθεση και κοινοποίηση σε πολλαπλές πλατφόρμες των δημοσιογραφικών τους προϊόντων ενώ οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το επίπεδο της δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ποικιλόμορφων θεσμών ενημέρωσης. Επίσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας.

Διάρθρωση

1o Εξάμηνο

 • ΣΔΣ50 Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο
 • ΣΔΣ51 Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας

2ο Εξάμηνο

 • ΣΔΣ52 Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία
 • ΣΔΣ53 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

3ο Εξάμηνο

 • ΣΔΣ60 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις Ι
 • ΣΔΣ61 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • ΣΔΣ62 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πηγή: eap.gr