DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΑΠ. Συγκεκριμένα προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης και ψυχολογικής συμβουλευτικής σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες

Ατομική Συμβουλευτική: Ο όρος ατομική συμβουλευτική αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά από ένας-προς-έναν συνεδρίες, ανάμεσα σε έναν/μία σύμβουλο και τον/την συμβουλευόμενο/η. Θέματα που συνήθως αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής είναι προσωπικές δυσκολίες, όπως άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα, φοβίες, υπαρξιακές κρίσεις, προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων κ.λπ.

Ομαδική Συμβουλευτική: Οι ομάδες συμβουλευτικής (group counselling) που προσφέρει το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα που προκύπτουν από τους ενδιαφερόμενους. Οι θεματικές που επεξεργάζονται συχνά αφορούν θέματα όπως άγχος, φοβίες, θλίψη, αίσθημα μοναξιάς, ανασφάλεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δυσλειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη επικοινωνίας, επαγγελματικά προβλήματα, επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης κ.α.

Τηλε-Συμβουλευτική: Με τον όρο «τηλεσυμβουλευτική» εννοούνται μια σειρά από διαδικασίες συμβουλευτικής, οι οποίες προσφέρονται από απόσταση. Η τηλεσυμβουλευτική παλαιότερα πραγματοποιούνταν με τη χρήση επιστολικής αλληλογραφίας, ενώ σήμερα είναι συνηθέστερη η χρήση μεθόδων επικοινωνίας που παραχωρεί η σύγχρονη τεχνολογία (ηλ. ταχυδρομείο, φόρουμ, livechat κ.λπ.).

Εργαστήρια ειδικού ενδιαφέροντος: Ομάδες που συστήνονται για ορισμένη διάρκεια, έχουν ένα ορισμένο θέμα και αποσκοπούν στη μάθηση, μέσω της χρήσης αλληλεπιδραστικών μορφών εκπαίδευσης. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται τόσο στην Αθήνα και την Πάτρα, όσο και σε άλλες Πύλες- Πόλους του Ε.Α.Π. ανά την Ελλάδα, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί. Η θεματολογία των εργαστηρίων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, έτσι όπως αυτές θα προκύπτουν, είτε από τις ατομικές/ομαδικές συνεδρίες, είτε από τα αιτήματα, που θα λαμβάνει το ΚεΣυΨΥ.

Οργάνωση και λειτουργία

Το ΚεΣυΨΥ λειτουργεί στην Πάτρα, στα κτίρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στην Αθήνα, στο κτίριο του Παραρτήματός του. Οι ψυχολόγοι-σύμβουλοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες καθημερινά, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, με πρωινή και απογευματινή απασχόληση, προκειμένου να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες με διαφορετικά ωράρια απασχόλησης.
Η συνάντηση με τους/τις ψυχολόγους-συμβούλους για ατομική συμβουλευτική γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, και μόνον μετά από σχετική προσυνεννόηση, η οποία ακολουθεί την υποβολή του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αιτήματος από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Συνεργασίες

Το ΚεΣυΨΥ του Ε.Α.Π. είναι διασυνδεδεμένο (ή μπορεί να διασυνδεθεί μελλοντικά), τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, με παρεμφερείς στόχους και δράσεις υπηρεσίες.

Εσωτερικά:
με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του Ε.Α.Π., καθώς και με τις λοιπές Υπηρεσίες του.

Εξωτερικά: 
• με άλλα συμβουλευτικά κέντρα φοιτητών, όπως αυτό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει μακρά εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, και με το οποίο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας
• με ειδικούς στο πεδίο της ψυχολογικής συμβουλευτικής
• με ειδικές δομές ψυχικής υγείας για παραπομπή περιστατικών, όπως είναι οι πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες των Δήμων, σε τοπικό επίπεδο.

Πληροφορίες

Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση για το κλείσιμο συνάντησης με τον/την σύμβουλο του ΚεΣυΨΥ, είτε από κοντά, στην Πάτρα και στην Αθήνα, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, και να συζητήσετε αυτό που σας απασχολεί, εκφράζοντας τις ανησυχίες σας. Ο/Η σύμβουλος θα σας μιλήσει για τη συμβουλευτική διαδικασία και το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αποτελεί δική σας απόφαση το αν θα συνεχίσετε σε επόμενες συνεδρίες ή όχι. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας πληροφορίες για την προτεινόμενη διαδικασία, αναφορικά με το δικό σας αίτημα.

εν μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεδρίες χωρίς να έχει προηγηθεί κλείσιμο ραντεβού. Αναφορικά με τις αναβολές και τις ακυρώσεις, παρακαλούμε θερμά να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, με αποστολή e-mail σε απάντηση στο μήνυμα επιβεβαίωσης που έχετε λάβει, ώστε ο χρόνος αυτός να αξιοποιείται από άλλα άτομα που έχουν ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ.

kesypsy.pat@eap.gr (Γραφείο ΚεΣυΨΥ Πάτρα) και kesypsy.ath@eap.gr (Γραφείο ΚεΣυΨΥ Αθήνα)

Πηγή: kesypsy.eap.gr