DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

ΔΟΑΤΑΠ

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

Σκοπός του Οργανισμού

Σκοπός του ΔΟΑΤΑΠ είναι:

 • Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.
 • Η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Η επίτευξη του σκοπού του ΔΟΑΤΑΠ γίνεται:

 • Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση της αλλοδαπής και της ημεδαπής.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια ενώ παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή.
 • Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.του οποίου είναι μέλος.
 • Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Συνεργάζεται με κέντρα ακαδημαϊκής αναγνώρισης και πληροφόρησης άλλων χωρών στο πλαίσιο έργων στο χώρο της αναγνώρισης τίτλων σπουδών, της πληροφόρησης και της διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.

Φόρμες αιτήσεων Οργανισμού

Από τις 20/05/2019, οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών γίνονται MONO μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDoatap

ΔΟΑΤΑΠ

Αναλυτικά:

 • Αναγνώριση Ιδρύματος: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε, εφ’ όσον επιθυμείτε να κριθεί εάν ένα Ίδρυμα πληροί τα κριτήρια, ώστε να συγκαταλέγεται στο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων.
 • Αντιστοιχία Βαθμού: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την αντιστοιχία βαθμού στην Ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Έκδοση Ακριβούς Αντιγράφου: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση ακριβούς αντιγράφου εγγράφων και αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον φάκελό σας.
 • Έκδοση Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ.: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση αποσπάσματος από πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Επανεξέτασης: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε, εφ’ όσον επιθυμείτε την επανεξέταση της κρίσης του τίτλου σπουδών. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Αναγνώρισης.
 • Επιστροφής Παραβόλου: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή του παραβόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση επιστροφής παραβόλου που δεν συνοδεύεται από πρωτότυπο παράβολο ή αποδεικτικό έγγραφο του αριθμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης Ιδρύματος: Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την χορήγηση Βεβαίωσης αναγνώρισης Ιδρύματος.

Οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα παράβολα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση protocol@doatap.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση επανεξέτασης κρίσης τίτλων σπουδών οι οποίοι είχαν αρχικά υποβληθεί στο eDoatap υποβάλλεται μόνο μέσω eDoatap.

Πηγή: doatap.gr