Επικυρωμένη Μετάφραση Πτυχίου

Οι περισσότεροι πελάτες απευθύνονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για τις επικυρωμένες επίσημες μεταφράσεις τους. Η Υπηρεσία αυτή είναι μία από τις πολλές που επικυρώνει επίσημα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ενώ άλλες αποτελούν τα προξενεία ξένων κρατών στην Ελλάδα, οι δικηγόροι και άλλοι. Υπάρχει λόγος όμως για τόση ταλαιπωρία ;

Η σφραγίδα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών δεν δίνει περισσότερο κύρος στο μεταφρασμένο έγγραφό, αλλά ούτε και βοηθά στην ευκολότερη και γρηγορότερη αποδοχή του από τον εκάστοτε φορέα όπου θα κατατεθεί.

Η DeskNET διευκολύνει άμεσα τους πελάτες της από την περαιτέρω γραφειοκρατία και αργοπορία καθώς απευθύνεται σε δικηγόρους και καταρτισμένους συνεργάτες για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις. H DeskNET προσφέρει επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, με κύριο στόχο την άμεση, ποιοτική και οικονομική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Οι υπηρεσίες της εταιρίας απευθύνονται σε ιδιώτες, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Οι συνεργάτες της DeskNET μπορούν να λύσουν οποιαδήποτε απορία πριν, κατά τη διάρκεια και με το πέρας της μετάφρασης. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν και θα παραδώσουν εμπρόθεσμα τη μετάφραση, ενώ εάν το επιθυμεί ο πελάτης θα κρατήσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα για πιθανή μελλοντική ανάκτηση και χρήση από τον ίδιο.

Ενδεικτικά, κάποια επίσημα έγγραφα προς επικυρωμένη μετάφραση που αναλαμβάνει η DeskNET είναι:

 • Πιστοποιητικά κάθε είδους (γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, οικογενειακής κατάστασης, κα),
 • Βεβαιώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις,
 • Διαβατήρια, Ταυτότητες, Άδειες, Βεβαιώσεις Μετανάστευσης,
 • Αποδεικτικά και Οδηγός Σπουδών, Συστατικές επιστολές, Βιογραφικά κα,
 • Φορολογικές Δηλώσεις, Τιμολόγια, Αποδείξεις, κα,
 • Ισολογισμοί και άλλες Λογιστικές Καταστάσεις,
 • Ιδιωτικές Συμβάσεις, Συμβόλαια, Καταστατικά, Ίδρυση επιχειρήσεων κα,
 • Ανακοινώσεις και άλλες αγγελίες, Αλληλογραφία,
 • Δικαστικές Αποφάσεις, Πληρεξούσια, Διάφορα Πρακτικά, 
 • Κείμενα Νομοθεσίας, Έγγραφα Πολιτικής Σημασίας, Ομιλίες, Εγχειρίδια,
 • Διαθήκες, Διαζύγια, Εντάλματα και άλλα έγγραφα δικαστικού χαρακτήρα.

matafrash

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Arrow ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ (2) Arrow ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

πτυχιακες εργασιες ετοιμες, πτυχιακή εργασία, πτυχιακες εργασιες λογιστικης, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακες εργασιες τει, φοιτητικές εργασίες, διπλωματική εργασία, πτυχιακες & μεταπτυχιακές εργασιες νοσηλευτικης, ετοιμες πτυχιακες εργασιες, πτυχιακες εργασιες θεσσαλονικη, πτυχιακεσ εργασιεσ, πτυχιακες εργασιες download,