Φοιτητικά Δάνεια

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει τα εισοδήματα των ελληνικών οικογενειών με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να κρίνεται αναγκαία η χρηματοδότηση των σπουδών με ένα δανεισμό. Οι τράπεζες προσφέρουν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για σπουδαστές, φοιτητές σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές και ιδρύματα, οι τράπεζες προσφέρουν φοιτητικά δάνεια με ανταγωνιστικά επιτόκια και ιδιαίτερα προνομιακούς όρους για να καλυφθούν έξοδα για δίδακτρα, ενοίκιο, αγορά επίπλων και εξοπλισμού εγκατάστασης, αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά. 

Προσφέρονται από τις τράπεζες προνομιακοί φοιτητικοί λογαριασμοί καταθέσεων, φοιτητικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και σπουδαστικά δάνεια. Κάποιες τράπεζες που δεν παρέχουν εξιδανικευμένα δάνεια σπουδών ή φοιτητικούς λογαριασμούς, προσφέρουν προσωπικά – καταναλωτικά δάνεια. Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τύποι προσωπικών – καταναλωτικών δανείων που διαφοροποιούνται από τράπεζα σε τράπεζα και διαμορφώνονται ανάλογα με το απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης και την πιστοληπτική αξιολόγηση του υποψήφιου πελάτη. 

Τα κριτήρια του σπουδαστή/φοιτητή για τη λήψη δανείου σπουδών είναι:

  1. Tα επιτόκια, ανάλογα με το ποσό του δανείου
  2. Οι δαπάνες έγκρισης δανείου
  3. Η ευελιξία, δηλ. παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων αναφορικά με το ύψος, το επιτόκιο και τη διάρκεια του δανείου, τους τρόπους αποπληρωμής δόσεων και την πρόωρη (μερική ή ολική) αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση,
  4. Την δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας, και την
  5. ταχύτητα διαδικασιών 


Τα κριτήρια του σπουδαστή/φοιτητή για τη λήψη δανείου σπουδών είναι:

  1. Tα επιτόκια, ανάλογα με το ποσό του δανείου
  2. Οι δαπάνες έγκρισης δανείου
  3. Η ευελιξία, δηλ. παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων αναφορικά με το ύψος, το επιτόκιο και τη διάρκεια του δανείου, τους τρόπους αποπληρωμής δόσεων και την πρόωρη (μερική ή ολική) αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση,
  4. Την δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας, και την
  5. ταχύτητα διαδικασιών 


Φοιτητικοί Λογαριασμοί – Φοιτητικά/Σπουδαστικά Δάνεια ανά Τράπεζα

Γενική Τράπεζα 
Προσφέρεται στους φοιτητές ένα μοναδικό φοιτητικό δάνειο για να πραγματοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους με το GENIKI NΕΩΝ: Χορηγείται ποσό δανείου 1,500 έως και 45,000 ευρώ και 6% σταθερό επιτόκιο, διάρκεια δανείου έως και 9 χρόνια και περίοδο χάριτος έως και 5 χρόνια.

Εθνική Τράπεζα 
Προνομιακός λογαριασμός ΣΠΟΥΔΑΖΩ. Ενα ολοκληρωμένο "πακέτο" από προνόμια και διευκολίνσεις για τον σύγχρονο σπουδαστή. Συνδιάζει τα πλεονεκτήματα ενός τρεχούμενου λογαριασμού, δικαίωμα υπερανάληψης και προσωπικού δανείου.

Τράπεζα Αττικής 
Το "Σπουδαστικό Αττικής" είναι δάνειο σπουδών και απευθήνεται σε μαθητές και φοιτητές οποιαδήποτε βαθμήδας εκπαιδευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ποσό χρηματοδότισης από 1,500 ευρώ, διάρκει αποπληρωμής από 12-60 μήνες, επιτόκιο 8% (ή 7% με προσκόμιση δικαιολογιτικών χρήσης, και δωρεάν χορήγηση ATTICARD EXTRA CASH. Δυνατότητα αυθημερόν έγκρισης.

Τράπεζα Κύπρου 
Η Τράπεζα Κύπρου δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης σπουδών μέσω καταναλωτικού δανείου, με επιτόκιο περίπου 10%. Το ΝΕΟ καταναλωτικό δάνειο "ΣΥΝΕΠΩΣ" με σταδιακά μειούμενο επιτόκιο έως και 5,25% επιβραβεύει την συνέπεια στην αποπληρωμή των δόσεων.

Τράπεζα Πειραιώς 
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια σειρά προσωπικών δανείων "στα μέτρα σας" για να καλείψετε τις προσωπικές σας ανάγκες, όπως τις σπουδές σας μέσω του προγράμματος "Δανειακές επιλογές στα μέτρα σας" με δυνατότητα διαμόρφωσης του επιτοκίου του δανείου.

Alpha bank 
Alpha 1/2/3 Δάνειο Φοιτητικών Εξόδων: δάνειο από 1,000 έως 40,000 ευρώ με προνομιακό επιτόκιο 8,75% σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και διευκολύνσεις στην αποπληρωμή. Eurobank - Ergasias "Eurobank φοιτητικό" από 1,500 έως και 25,000 ευρώ με επιτόκιο 10% και μειωμένα έξοδα φακέλου κατά 50% από τα άλλα προϊόντα της τράπεζας. Παρέχεται και χωρίς συνδρομή η student Eurobank visa.

HSBC 
H HSBC δημιούργησε την υπηρεσία U START! για να καλύψει το σύνολο των τραπεζιτικών σας αναγκών κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και διαμονή σας στη Μ. Βρετανία με Καταθετικό Λογαριασμό και Κάρτα Αυτόματης Εξηπηρέτησης. Ανοίγοντας λογαριασμό στην Ελλάδα πριν ξεκινήσετε, όταν φτάσετε εκεί έχετε άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στα χρήματά σας. Πιστωτική κάρτα VΙSΑ με 50% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή.

Millennium Bank 
H NovaBank παρέχει τον Προνομιακό Καταθετικό Λογαριασμό University με ανταγωνιστικό κλιμακωτό επιτόκιο. Για να το αποκτήσεις αρκεί μόνο να σπουδάζεις σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σε κάποια επιλεγμένα κολλέγια (τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης) ή να συνεχίζεις τις σπουδές σου για κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο.