Προπτυχιακά Τμήματα ΕΑΠ - ΑΠΚΥ (ΔΕΟ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΠΛΗ κτλ)

Για την εισαγωγή στα πτυχιακά πρόγραμμα του ΑΠΚΥ και του ΕΑΠ, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν και καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής). Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του .

Για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά τμήματα τόσο του ΕΑΠ όσο και του ΑΠΚΥ, είναι απαραίτητο το πτυχίο ή το δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης σχετικού γνωστικού αντικειμένου, η παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων καθώς και η εξέταση σε συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες. Τέλος, βασική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι αποτέλεσμα μελέτης και έρευνας του φοιτητή. Καταληκτικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η διπλωματική εργασία πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης και το θέμα της να έχει εγκριθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν σχετίζονται με διάφορες κατευθύνσεις όπως είναι οι Ανθρωπιστικές Σπουδές, οι Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και οι Θετικές επιστήμες και η Τεχνολογία. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι μεγάλος όγκος φοιτητών έχει την ευκαιρία να επιλέξει τον κλάδο που επιθυμεί και να σπουδάσει στο αντικείμενο που έχει επιλέξει.

Τα υπό εξέταση πανεπιστήμια έχουν υιοθετήσει ένα τελείως διαφορετικό σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά τους με τα συμβατικά πανεπιστήμια, έγκειται στο γεγονός ότι ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συγκεκριμένες ώρες, διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά μπορεί να προσαρμόσει της ώρες παρακολούθησης στο προσωπικό του πρόγραμμα και χωρίς να είναι αναγκασμένος να μετακινηθεί από το χώρο του.

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως πλευρά της σχέσης internet και εκπαίδευσης είναι το λεγόμενο e-learning ή «τηλεμάθηση» ή «τηλεκπαίδευση». Όπου ουσιαστικά είναι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Με τη χρήση ενός υπολογιστή και μιας πρόσβασης στο Δίκτυο, οι δυνατότητες καθενός για πρόσβαση σε απροσπέλαστους έως τώρα τομείς μάθησης αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ η χρήση του Internet ως πεδίου έρευνας για τις σπουδές είναι τεράστιας σημασίας.

Βρίσκεστε εδώ: Home Arrow ΕΑΠ Arrow ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΑΠ - ΑΠΚΥ Arrow ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

πτυχιακες εργασιες ετοιμες, πτυχιακή εργασία, πτυχιακες εργασιες λογιστικης, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακες εργασιες τει, φοιτητικές εργασίες, διπλωματική εργασία, πτυχιακες & μεταπτυχιακές εργασιες νοσηλευτικης, ετοιμες πτυχιακες εργασιες, πτυχιακες εργασιες θεσσαλονικη, πτυχιακεσ εργασιεσ, πτυχιακες εργασιες download,