Λοιπά Τμήματα

Γονική Κατηγορία: Μεταπτυχιακά Τμήματα

Στα μεταπτυχιακά ΕΑΠ κάθε έτος διδάσκονται δύο Θεματικές Ενότητες. Ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει μία ή και τις δύο. Εξετάσεις γίνονται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Για την ακρίβεια υπάρχουν οι πρώτες εξετάσεις και στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν επιτύχει σε αυτές υπάρχουν επαναληπτικές εξετάσεις που γίνονται περίπου 20-30 ημέρες μετά τις τελικές. Αν κάποιος φοιτητής δεν επιτύχει και στις επαναληπτικές, τότε πρέπει να επαναγραφεί στην ίδια θεματική ενότητα για να συμμετάσχει στις πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταβάλλει το 1/3 των δαπανών για τη συγκεκριμένη θεματική. Στην περίπτωση επανεγγραφής ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να γράφει εργασίες για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα και η επανεξέταση αφορά τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Αναφορά στα Μεταπτυχιακά ΕΑΠ - Μεταπτυχιακά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τα μεταπτυχιακά ΕΑΠ είναι τα ακόλουθα: