ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΧΤ στο ΕΑΠ

Γονική Κατηγορία: Μεταπτυχιακά Τμήματα

• ΔΧΤ 50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

• ΔΧΤ 51 - Τεχνική της Κατασκευής

• ΔΧΤ 60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων  

• ΔΧΤ 61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕ MSc ή Phd στα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ