ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΜΥ στο ΕΑΠ

Γονική Κατηγορία: Μεταπτυχιακά Τμήματα

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ):  Σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.
Το πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες. (ΔΜΥ 50, ΔΜΥ 51, ΔΜΥ 60, ΔΜΥ 61)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕ MSc ή Phd στα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ