ΕΑΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΑΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικα δικαιώματα των αποφοίτων ΕΑΠ :

  1. http://career.eap.gr/employment_rights_pli.php (ΠΛΗ)
  2. http://career.eap.gr/employment_rights_elp.php (ΕΛΠ)
  3. http://career.eap.gr/employment_rights_isp.php (ΙΣΠ)
  4. http://career.eap.gr/employment_rights_deo.php (ΔΕΟ)
  5. http://career.eap.gr/employment_rights_fye.php (ΦΥΕ)
  6. http://career.eap.gr/employment_rights_epo.php (ΕΠΟ)
  7. http://career.eap.gr/employment_rights.php (ΛΟΙΠΑ)

 379205 526684380688464 244426753 N